Kommunedirektøren gambler med gode barnehager

Private barnehager setter sin lit til at politikerne vil satse på fortsatt høy kvalitet i alle barnehager, og stemmer mot forslaget til høringsuttalelse som kommunedirektøren har kommet, skriver Torstein Johannessen, styrer i Bergheim barnehage.  Foto: Kim Nygård

Saken oppdateres.

Utdanningsdirektør Lasse Arntsen taler med to tunger når han i Adressa 23. september hevder at han ønsker å ta vare på private barnehager, samtidig som han støtter en fremtidig finansieringsmodell som fjerner all forutsigbarhet for barn, ansatte og eiere i private barnehager. Bakgrunnen er Storberget-utvalgets rapport med forslag til fremtidig finansiering av private barnehager som nå er på høring.

LESERINNLEGG: – Vi føler oss sviktet av Trondheim kommune

I høringen støtter utdanningsdirektøren opp om en finansieringsmodell som med stor sannsynlighet vil ramme kvaliteten på tilbudet til barna, lønns- og arbeidsvilkårene til de ansatte, svekke småbarnsforeldrenes mulighet til å velge den barnehagen som er best for sine barn, og utradere det mangfoldige barnehagetilbudet vi fortsatt har i Trondheim i dag. I forslaget som kommunedirektøren støtter, skal det nemlig bli opp til kommunen å avgjøre hvilke private barnehager som skal få tilskudd, hvor lenge de skal få tilskudd og på hvilket nivå tilskuddet skal være.

LES OGSÅ: Ledige plasser, men over 100 barn i kø

Dette er i praksis en avvikling av nasjonale regler for likebehandling av barn i offentlige og private barnehager, regler som har vært avgjørende for full barnehagedekning, stort mangfold, høy tilfredshet blant foreldre og ansatte. Kombinert med den økonomiske situasjonen i barnehagesektoren, der mer enn tre av ti barnehager går i underskudd og der overskuddet i gjennomsnitt er på 2,2 prosent av driftsinntektene, setter forslaget kommunedirektøren støtter oss private barnehager i galgen.

Hvem vil ha barna sine i private barnehager som kanskje bare er sikret finansiering de neste par årene? Hvilke ansatte vil jobbe i midlertidige stillinger i disse barnehagene? Med innføringen av det som minner om et slags anbudssystem er vi ferdige.

Private barnehager setter sin lit til at politikerne vil satse på fortsatt høy kvalitet i alle barnehager, og stemmer mot forslaget til høringsuttalelse som kommunedirektøren har kommet med når saken skal behandles i formannskapet førstkommende tirsdag.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå