Private barnehager må styrkes, ikke utryddes

Innleggsforfatteren kritiserer i dette innlegget Ap for å ville legge ned private branehager. Her møter Marte Løvik, Trygve Bragstad, Julie Indstad Hole og Elin Marie Andreassen en av de private barnehageeierne.   Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Debatten om private barnehager har kommet på helt feil kurs. Den styres nå av billig retorikk i stedet for fakta. Partiene fra Ap og utover på venstresiden har i valgkampen mobbet private barnehager og stemplet dem som velferdsprofitører. Det får meg til å lure på hvor mange barnehager de har besøkt. Hovedbildet jeg møter, er fortvilte drivere som har pantsatt hus og/eller jobber hardt for å få det til å gå rundt fordi de får mindre støtte enn de kommunale. At noen få har tjent store penger på at Ap kastet barnehagetomter etter sektoren for å oppfylle barnehageløfter, brukes nå for å straffe ca. 3000 private barnehager.

LES OGSÅ: – Vi vil gå konkurs og de minste barnehagene vil forsvinne først

Ap og resten av venstresiden drives av ideologi i stedet for å stille de åpenbare spørsmålene som Høyre ønsker å stille: Hva kan vi i kommunen lære av de private? Og hva kan vi lære dem? Det er mye vi kan lære av de private. Til tross for at de har mindre penger, er foreldrene mer fornøyde med de private. Og de har lavere sykefravær.

LES OGSÅ: – Vi har fått mange henvendelser fra ansatte i private barnehager. Det lytter vi til

Og da er vi ved kjernen av saken. Private driver som regel på andre måter enn de offentlige. Denne forskjellen må vi utnytte til å utvikle mangfold og å lære av hverandre. Ikke utradere den ene på feil grunnlag. Da mister vi en viktig motor i arbeidet med å forbedre tjenestene til innbyggerne.

Grunnen til at vi nå diskuterer private barnehager, er at et utvalg har lagt frem forslag til finansiering av private barnehager (Storberget-rapporten). Private Barnehagers Landsforbund (PBL) er ikke tvil om hva som vil skje hvis rådene der blir fulgt. Det er styrt avvikling av private barnehager som må overlate dem til kommunene.

Det er mange dårlige forslag fra utvalget ledet av Ap-politikeren Storberget. De foreslår at kommunen løpende skal kunne sette en grense på hvor lenge en barnehage skal få tilskudd. Men hvem vi ta opp lån over 20 år hvis du har tilskudd i fire? Og kommunen skal få ta opp og ned kapasiteten. Det vil jo kunne gi håpløse driftssituasjoner. Det er også forslag om at kommunen skal kunne legge ned plasser i private barnehager og bestemme hvem som skal gå i de private barnehagene.

Et problem for private barnehager er at hvis det ikke er lønnsomt å drive, finnes det bare én kjøper: Kommunen. For tomten er regulert til barnehage, og det er det bare kommunen som kan endre på. Resultatet av Storbergets forslag er derfor at kommunen ødelegger økonomien og deretter kjøper private barnehager på billigsalg. Uavhengig av hva Ap i Trondheim sier om Storberg-rapporten, er det ingen tvil om at de ønsker å overta private barnehager. Det vil si gjøre det samme som da de tvang ut private drivere av sykehjem.

Når jeg møter drivere av private barnehager, synes jeg det er trist å se gapet mellom den innsatsen de legger ned for å gi våre barn et godt tilbud og den fiendtlige retorikken de møtes med fra Ap og resten av venstresiden. Det fortjener de ikke. Arbeiderpartiet lar debatten handlet om at private kan ta ut et utbytte. Det vil si systemet. Høyre er opptatt av hva som faktisk skjer inne i barnehagen. Det som skjer der, er at de private gir et tilbud som er fullt på høyde med de kommunale, selv om de får mindre penger for å gjøre jobben. Da må vi ønske å lære i stedet for å straffe.

Både kommunale og private barnehager i Trondheim drives veldig bra og gir et meget godt tilbud. Vi må verdsette mangfold fordi det i sum skaper et bedre pedagogisk tilbud til barna. Derfor trenger vi private barnehager.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå