Sykkelvei i Byåsvegen: Det er ikke nødvendig med riving av hus

I artikler og innlegg i Adresseavisen er saken framstilt som kompleks og vanskelig. Det bør den ikke være, og det er ikke nødvendig med mer eiendomsinngrep eller riving av hus for å få til bedre løsninger for syklister, skriver debattanten.   Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Det pågår en debatt om hvilken løsning vi skal ha for myke trafikanter, spesielt syklister, i Byåsvegen mellom Ila og Munkvoll. Trøndelag fylkeskommune driver med utredning av alternativer og fylkespolitikere stiller krav om at kjørefeltene for bil ikke skal røres. Det sies at det for liten plass, slik at eiendommer og hus blir berørt. I artikler og innlegg i Adresseavisen er saken framstilt som kompleks og vanskelig. Det bør den ikke være, og det er ikke nødvendig med mer eiendomsinngrep eller riving av hus for å få til bedre løsninger for syklister.

LES OGSÅ: Karoline kan miste huset når Miljøpakken skal bygge sykkelvei: - For meg er det krise

Politisk redaktør Siv Sandvik holder deg oppdatert: Abonner på hennes nyhetsbrev her!

I siste halvdel av 60-tallet ble Byåsvegen ombygd fra tofelts til firefelts veg på strekningen Ila-Munkvoll. Dette medførte riving av mange hus og store eiendomsinngrep, spesielt på den nederste delen hvor det var trangt og bratt. Siden denne utvidelsen har vegen ligget urørt, med unntak av nye ombygginger mellom Havstad og Munkvoll. Her er det nå en tofelts veg med gang- og sykkelveg på begge sider. Mellom Ila og Havstad har Byåsvegen fremdeles fire kjørefelt, men ett av kjørefeltene er kollektivfelt fra Breidablikkvegen til Ila.

Betalingskort på TT-buss Jo Øyvind Andersen  Foto: Frank Lervik

Mellom Ila og Fridtjof Nansens veg er det fire kjørefelt uten midtrabatt. Fortauene er smale og dårlige på begge sider av vegen. Mellom Fridtjof Nansens veg og Havstadvegen er det en bred midtrabatt og gang- og sykkelvegene er i tillegg skilt fra kjørefeltene med gressrabatter.

Det har antakelig aldri, av kapasitetshensyn, vært behov for en firefelts Byåsveg. Trafikkmengdene har siden åpningen av vegen i 1970 ikke vært så store at to kjørefelt i hver retning har gått fulle av biler. Det venstre kjørefeltet har blitt brukt som forbikjøringsfelt eller for posisjonering for å svinge til venstre i kryssene. De store eiendomsinngrepene som ble gjort synes i dag å ha vært unødvendige. For det første har det ikke vært behov for en gjennomgående firefelts veg og for det andre er midtrabatten unødvendig bred mellom Havstad og Fridtjof Nansens veg.

Mandag 18. oktober inviterer Adresseavisen og UKA til debatt på Studentersamfundet: Nu klinger det … sjukt FORBANNA HØYT #%&! | Facebook.

Når det nå planlegges et bedre tilbud for fotgjengere og syklister, må vi se på muligheten for å omdisponere minst ett av kjørefeltene til sykkelveg. Dette kan gjøres på hele strekningen Ila-Havstad, uten at det medfører kapasitetsproblem for biltrafikken. Strekningen mellom Ila og Breidablikkvegen har størst trafikkmengde, 11 500 kjøretøyer/døgn. Den øvre delen har litt mindre trafikk, 9000 kjøretøy/døgn. Dette er trafikkmengder som lar seg avvikle på en tofelts veg, dvs. med ett kjørefelt i hver retning mellom kryssene. Kapasitetsbegrensningene i Byåsvegen ligger eventuelt i kryssene, men disse kan forbedres ved ombygging eller bedre signalregulering. Fra rundkjøringen i Ila, ved utløpet av Steinbergtunnelen, har Byåsvegen allerede i dag bare ett felt ut av rundkjøringen. Lengden på dette feltet er riktignok kort før det går over til to felt, men det går i praksis bare en bil av gangen her. Dette tilsier at det kan fortsette med ett felt oppover Byåsvegen så lenge det det er lite trafikk i sidevegene fram til Breidablikkvegen.

Det finnes flere alternative løsninger for å bedre forholdene for sykkel i Byåsvegen. På den nederste delen, hvor det er minst plass, kan ett av kjørefeltene bli til en tovegs sykkelveg. Plasseringen av denne kan være på østsiden for å få til en sammenheng med sykkelvegen over Ilevollen. Men det går også an å ha sykkelfelt på begge sider av Byåsvegen for envegs sykling.

Mellom Havstad og Fridtjof Nansens veg er det rikelig med areal for å få bedre forhold for både syklister og fotgjengere. Både kjørefelt og rabatter kan heller brukes for å bygge tovegs sykkelveg med fortau. Her er det plass til dette på begge sider av Byåsvegen.

En ombygging til tofelts Byåsveg kan også begrunnes med at vi ikke skal ha vekst i biltrafikken (jfr. byvekstavtalen med staten). I tillegg vil trafikkmengdene i Byåsvegen endre seg mye når Byåstunnelen kommer på plass.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå