Erverv av private boligeiendommer på Ranheim

Svein Otto Nilsen er kritisk til at det skal eksproprieres boligeiendommer for å bygge skole på Ranheim. Anne Hauffen fikk boligen beslaglagt over telefon fredag.   Foto: Guro A. Midtmageli Guro Asdøl Midtmageli

Saken oppdateres.

Området Ranheim har i mange år vært i sterk vekst. Nye boligområder har vokst fram og har endret strukturer og sammenhenger i området. Nye Ranheim skole ble tatt i bruk i 2010 og utvidet i 2020. Jakobsli midlertidige skole ble opprettet i gamle Ranheim skole i 2016, i påvente av en ny skole i Overvik-området. Nå har flertallet i bystyret stoppet Overvik skole og kaoset er fullstendig.

LES OGSÅ: Utsetter sak om Ranheim skole

I et av foreslåtte alternativene til skolestruktur videreføres strukturen som ble lagt i 2016, da Olderdalen ble overført til gamle Ranheim skole (Ranheim Øst) i påvente av ny skole på Jakobsli. Alternativet innebærer at denne skolen utvides til en større skole så raskt som mulig, slik at den kan gi plass til elever både fra Olderdalen og bli nærskole for Ranheim Øst. Dette innebærer flere utfordrende erverv av private boligeiendommer øst for skoleanlegget.

Gjennom ulike byggetiltak de siste årene har skoleanlegget gamle Ranheim skole en kapasitet for om lag 300 elever. Ettersom anlegget nå kan bli et permanent skoleanlegg, må det i forslaget gjennomføres ytterligere tiltak. Anlegget mangler blant annet noen spesialrom og nok personalarbeidsplasser, har konkrete mangler i forhold til universell utforming og et svakt opparbeidet uteområde.

LES OGSÅ: Fikk beskjed om at eneboligen kan bli revet av kommunen

Som gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trondheim bystyre reagerer jeg på at kommunen nå vil ekspropriere boligeiendommer rundt gamle Ranheim skole for å tilfredsstille ny boligbygging i området. Dette er totalt uakseptabelt ettersom politikerne har forsømt sitt ansvar gjennom svært mange år på Ranheim og ikke brydd seg om skolekapasitet.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå