La oss slippe kvinneundertrykking som underholdning og fulle menn som publikum

Saken oppdateres.

Det er avsagt dom etter at Dreams saksøkte Trondheim kommune. Trøndelag tingrett mener det ikke var alkoholpolitiske hensyn som lå til grunn da kommunen ikke forlenget skjenkebevillingen for strippeklubben, og vedtaket ble kjent ugyldig. Kvinnegruppa Ottar er selvsagt skuffet og håper kommuneadvokaten vil anke dommen. Vi stiller oss undrende til argumentasjonen fra NHO Trøndelag om at en strippeklubb er berikelse for byen. Tvert imot, så skader det oss som bor her og byens omdømme.

LES OGSÅ: Politikerne har talt: Dreams får ikke fornyet skjenkebevilling

Hvorfor? Fordi det er en bransje som reduserer kvinner til objekter, som først og fremst skal være seksuelt stimulerende for mannlige kunder. Det er ikke et spørsmål om hvorvidt det skjer diskriminering og trakassering på en strippebar – stripping er diskriminering og trakassering. Når virksomheten får være en naturlig del av nærmiljøet vårt, påvirker det ikke bare kvinnene som er direkte involvert i virksomheten. Det legitimerer også en skadelig pornokultur og sender et signal til byens innbyggere om at det er greit å betrakte kvinner som sexobjekter som kan kjøpes for penger.

LES ADRESSEAVISENS LEDERARTIKKEL: Dristig strippevedtak i Trondheim

Det er en ødeleggende kultur som hemmer likestilling og påvirker samfunnets syn på kjønn, seksualitet og grensesetting. Kvinnegruppa Ottar har lenge vært bekymret over den stadig økende seksualiseringen i samfunnet. Derfor ble vi glade da handlekraftige politikere i Trondheim tok grep for å stoppe kvinneundertrykking som underholdning med fulle menn som publikum.

Hva har så alkoholpolitiske hensyn å gjøre med dette? Det er ofte alkohol involvert i forbindelse med grenseoverskridende adferd. Ifølge en Fafo-undersøkelse om seksuell trakassering i arbeidslivet, rapporterte halvparten av informantene fra hotell- og restaurantbransjen, som hadde vært utsatt for seksuell trakassering på jobb, at trakassøren hadde vært alkoholpåvirket (Fafo 2017).

LES OGSÅ: Kommunen fikk medhold av Statsforvalteren

Arbeidstilsynet trekker alkoholservering fram som en risikofaktor for seksuell trakassering i arbeidslivet (arbeidstilsynet.no), og vi vet fra en rekke metoo-saker at maktubalanse og alkohol har spilt en vesentlig rolle i trakassering- og overgrepssituasjoner. Det oppstår en betydelig maktubalanse når en mann betaler for at en kvinne skal kle av seg og være seksuelt attraktiv for ham. Det er i utgangspunktet en sårbar situasjon, der mannen er kunden, kvinnen er varen. Da er alkoholservering, som fører til dårligere dømmekraft og økt risiko for seksuell trakassering, det siste vi trenger. Pupper og pils hører ikke sammen. Vi håper Trondheim kommune fortsatt viser handlekraft og anker tingrettens avgjørelse.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå