Kommunen vil øke boligprisene i Trondheim. Vil innbyggerne det?

Dersom vi derimot ønsker enda høyere boligpriser i Trondheim, så er forslaget fra Trondheim kommune og EBA om å kreve at private byggeprosjekter også skal gjøres fossilfrie målrettet, skriver administrerende direktør MEF i dette innlegget.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

Det siste året har boligprisene i Trondheim økt med over ti prosent. Skal man stagge boligprisveksten, må det bygges mer. Med direktør for næring, miljø, og samferdsel i Trondheim kommune og EBA sitt innspill til regjeringsforhandlingene kan resultatet bli dyrere boliger, som gjør situasjonen verre for dem som sliter med å komme inn på boligmarkedet.

I en artikkel i Adressa den 29. september foreslår direktør i Trondheim kommune for næring, klima og samferdsel og EBA å sende innspill til regjeringsforhandlingene om å endre en forskrift. Den hindrer i dag kommuner i å sette krav til utslippsfrie byggeplasser for private.

LES OGSÅ: Solgt 900 000 over takst

Skal man stagge den kraftige boligprisveksten og gjøre det mulig for flere å kjøpe sin egen bolig, må det bygges mer. Flere tomter må reguleres og gjøres byggeklare. Dersom vi derimot ønsker enda høyere boligpriser i Trondheim, så er forslaget fra Trondheim kommune og EBA om å kreve at private byggeprosjekter også skal gjøres fossilfrie, målrettet. Jeg vil dog tro få innbyggere i Trondheim mener boligprisene er for lave, og finner det underlig at kommunalt ansatte kan fremme slike forslag. Politikere som i den situasjonen vi har i boligmarkedet i dag foreslår at boliger bør gjøres dyrere, tror jeg neppe får særlig gehør.

Forslaget om å endre loven, slik at kommunen kan kreve at private også kan pålegges utslippsfrie byggeplasser, vil velte kostnadene over på forbrukeren. Kostnadene for fossilfri drift av en gravemaskin er i dag det dobbelte av fossil diesel. Hvem skal plukke opp denne regningen kommunen vil sende ut i markedet? Boligbyggerne henter sine inntekter fra boligkjøperne, og slik vet vi at dette forslaget vil trekke stigen enda lenger opp for boligkjøpere som i dag sliter med å kjøpe egen bolig.

LES OGSÅ: Det må bli lettere å kjøpe bolig

MEF er klare på at klimamålene skal nås, men boligkjøpere må ikke få regningen for dette. Nåværende regjering har laget en klimaplan, der regningen for bruk av utslippsfrie byggeplasser plukkes opp av staten ved at kravet nå kun settes til offentlige kontrakter. La oss holde på den.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå