Buss + sykkel = sant

Tore O. Sandvik viser til at Oslo og Bergen lykkes med sine kollektivsatsinger. Det gjør de også fordi de har tatt tøffe valg og prioritert areal til sine kollektivløsninger, skriver leder av samferdselskopmiteen i Trondheim for MDG.   Foto: Adresseavisen

Saken oppdateres.

Satsinga på både buss og sykkel må fortsette og helst med forsterka kraft om vi skal lykkes med utfordringene Trondheim står overfor med tanke på klima, trafikkavvikling, arealbruk og folkehelse. Å måtte velge mellom mer satsing på sykkel eller buss, er derimot ikke løsningen slik fylkesordfører Tore O. Sandvik legger opp til i sitt leserinnlegg. Vi trenger begge for å lykkes med nullvekstmålet.

Det er uholdbart at busspassasjerer bruker så mye tid i kø. I en travel hverdag, forstår vi at noen velger bort bussen hvis den blir stående lenge. Flaskehalsrapporten som Adressa omtalte i sommer viser flere steder hvor busspassasjerer blir stående i kø. Et eksempel er St. Olavs hospital hvor det jobber tusenvis av ansatte som hadde fortjent et kollektivtilbud som ikke stamper i kø. MDG vil ta tak for å løse disse problemene. Et annet eksempel er Midtbyen. MDG ønsket blant annet å stenge Bakke bru for bilkjøring vestover slik at bussen ikke ble stående i kø. Dette forslaget falt, blant annet med motstemmene til Ap.

LES OGSÅ: Struper sykkelbyen Trondheim Midtbyen?

Buss og sykkel er to transportformer som utfyller hverandre på en god måte. Mange av reisene i hverdagen er kortere reiser som kan tas med sykkel. Elsykkelrevolusjonen er godt i gang, og vi ser stadig flere skaffe seg lastesykkel for å få sin hverdag til å gå opp. Hvis flere velger sykkel, for eksempel i sentrumsområdet, vil dette frigjøre plass på bussen til de som trenger den i rushtiden og kanskje har lenger reisevei. Å få flere til å sykle om vinteren, er også et viktig bidrag – ikke minst på grunn av økt luftforurensing da – og økonomisk lurt for å unngå overinvesteringer i busskapasitet om vinteren.

MDG mener at vi må tørre å omprioritere areal fra bilen til de som går, sykler og reiser kollektivt, og at de som velger bilen kanskje må stå litt mer i kø for å sikre kortere reisetid for bussen. Sandvik viser til at Oslo og Bergen lykkes med sine kollektivsatsinger. Det gjør de også fordi de har tatt tøffe valg og prioritert areal til sine kollektivløsninger. Selv om vi prioriterer bilen ned, betyr ikke dette at det er forbudt å kjøre bil, men vi gjør at alternativene blir mer attraktive å velge.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå