«Dama er spinnvill» - rett på bålet?

På Idar Kjølsviks egne, åpen Facebook-side beskriver han undertegnede som «Dama er spinnvill», skriver Gyrid Gunnes.   Foto: Sindre Vartdal

Saken oppdateres.

Som fast skribent i spalten «I god tro» i Klassekampen reflekter jeg 30. september rundt forholdet mellom tusenårsjubileet for Stiklestad-slaget og kritiske minoritetsperspektiv. Et sentralt poeng i teksten er nødvendigheten av å tenke gjestfritt og inkluderende om andre religioners nærvær, særlig i Den norske kirkes utforming av gudstjenester og riter i anledning jubileet.

Dette innlegget handler om debatten som har oppstått i etterkant. Jeg velger å gjøre det for å vise den personlige kostnaden ved å delta i offentlig debatt som kvinne og vilkårene for å komme med minoritetskritiske perspektiver på nasjonale jubileer.

Politisk redaktør Siv Sandvik holder deg oppdatert: Abonner på hennes nyhetsbrev her!

Tidligere professor ved Norges musikkhøgskole, Trond Kverno, er administrator av Facebook-gruppen «Forum for kirke, teologi og liturgi». Han delte Vårt lands oppslag om min tekst i Klassekampen. Gruppen har nesten 4000 medlemmer, blant annet flere biskoper i Den norske kirke. Kverno kommenterer et av mine sitater i oppslaget på følgende vis: «Tidligere førte slikt rot rett på bålet. Men det ønsker vi selvsagt ikke. Da får de ikke sjansen til å tenke seg om.» Påføring av vold og tortur mot kvinner i historien er med andre ord en legitim beskrivelse av samtidens kvinnelige meningsmotstandere. At Kverno selv er administrator for gruppen, gjør sammenligningen enda mer graverende. Denne posisjonen bidrar til å legitimere at andre menn kan delta i tråden uten å ta avstand, noe som også skjer, da Idar Kjølsvik, teolog og professor ved Universitet Nord melder seg på. Jeg ser ingen steder at Kjølsvik tar avstand fra den innledende sammenkoblingen mellom heksebrenning og undertegnende.

På Idar Kjølsviks egne, åpen Facebook-side beskriver han undertegnede som «Dama er spinnvill». Etter oppmuntring fra en annen mannlig deltager, skriver Kjølsvik «men når jeg sier det samme i Vårt land osv., må jeg bruke litt andre ord». Kjølsvik tar heller ikke her – så vidt jeg kan se – avstand fra påstander som finnes i tråden på hans egen side, som «Denne damen tviler jeg at på om er helt normal» og «En falsk profet og vranglærer ville hun nok blitt kalt før.» Kjølsvik forsøker også å diskreditere min posisjon som prest ved å hevde at jeg ble ordinert av en «pensjonert biskop», noe som ikke var tilfelle.

Selvsagt skal det finne sted en offentlig debatt om utformingen av jubileet i de ni årene som gjenstår, og selvsagt blir debatten rikere av ulike perspektiver som gjenspeiler ulike erfaringer. En effektiv måte å forhindre at kvinner og mennesker med minoritetserfaringer deltar, er at kostnaden for deltagelse er sjikane rettet mot person, ikke sak. Universitetet Nord bør også gjennomtenke sine retningslinjer for ansattes oppførsel i sosial medier.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå