Byråkratiet hindrer aktiv deltakelse for tegnspråkbrukere

Hørselshemmede og døve forhindres i å delta i samfunnet også på dagtid, men spesielt på ettermiddagstid og i helger, skriver Signe Sæther Bekkvik i Døveforeningen.  Foto: Ivar Mølsknes

Saken oppdateres.

Tegnspråk er døve og hørselshemmede sitt første- og andrespråk. 1. januar 2022 blir tegnspråk en del av de offisielle språk i Norge, det sidestilles med norsk, nynorsk og samisk.

LES OGSÅ: Døve barn blir glemt i gjenåpningen

Hørselshemmede har heldigvis rett til tegnspråktolk via folketrygden. Å få tegnspråktolk når man trenger det, er viktig for alle tegnspråkbrukere, og i alle livets faser. Tegnspråktolk er et eget yrke innen kommunikasjon, man tar utdanning ved NTNU eller i andre storbyer som Bergen og Oslo for å bli tegnspråktolk. For å få tegnspråktolk, må man bestille tolk hos Navs tolketjeneste. Der er det rett og slett komplisert med bestillingssystemet og flere ting, dette blir mer beskrevet etter hvert her.

Nav har vært gjennom en del omorganisering de siste årene, også tolketjenesten. Generelt har det blitt litt komplisert for den vanlige person i gata å forstå hele Nav-systemet. Sårbare er tegnspråkbrukere som til stadighet opplever vanskeligheter med å få tolk. Man blir hindret i å få kommunisere godt. Tolkebestillingssystemet er komplisert. Man må lete lenge for å finne frem til hvor man skal bestille tolk. Det er f.eks. mye mer komplisert enn, å logge seg inn til nettbanken!

LES OGSÅ: Jeg blir ekskludert fra full informasjon om korona

Bestilling blir lagt inn, man får gjerne tilbakemelding om at bestilling er mottatt. Så er det bare å vente til man i systemet får bekreftet tolk. Man må igjen logge seg inn på Nav for å følge med. Det kan være stressende og veldig uforutsigbart for noen, da man opplever å få beskjed i siste liten om man får tolk eller ikke. Og da har man kanskje bestilt tolk i god tid for å være sikker på at man får tolk. Mange har måttet avlyse sine timer her og der i siste liten pga. at man fra Nav ikke får tolk. Man blir frustrert og skuffet over at man ikke får gjennomført sine avtaler.

Frustrasjonen over Nav tolketjeneste er stor. Det er ikke alle som behersker digitale løsninger, som man snakker varmt om i disse tider – også for eksempel bildetolk. For mange tegnspråkbrukere er det å ha tegnspråktolk fysisk til stede veldig viktig. Det kan være mer praktisk, og det kan være lettere å fange opp nyanser i kommunikasjonen som formidles. Nyansene i språkene er viktige, med nyansene på plass øker muligheten for at det man formidler blir oppfattet korrekt. Og det ønsker vi alle.

Tilbakemeldinger fra våre medlemmer er at tilgangen til tolk har blitt vanskeligere. Akutte tilfeller/liv og helse kommer først, men vi har også fått informasjon om at det ikke har kommet tolk i forbindelse med helsesituasjoner. Mangel på tolk til stede har ført til kommunikasjonsbrist og stor utrygghet for tegnspråkbrukere i alvorlige helsesituasjoner. God kommunikasjon kan ved akutte helsesituasjoner være avgjørende for utfallet.

LES OGSÅ: Trenger elever å kunne snakke for å lære på skolen?

Aktiv deltakelse i samfunnet er også viktig for alle, uansett hvem man er. Alle har vi ulike interesser og deltar på det vi interesserer oss for. Men tilgangen på tolk har som sagt blitt vanskelig, og man får ikke deltatt i samfunnet på det man ønsker. Man kan undres på hvem som bestemmer hvilke aktiviteter som er viktige for mennesker å få delta på. Alle tolkebestillinger er viktige. Vi skjønner at Nav skal følge arbeidstid, at det er reglementer for arbeidsforhold og så videre. Vi vet at det er turnus på ettermiddager. Men samfunnet eksisterer også på ettermiddager, kvelder og helger!

Hørselshemmede og døve forhindres i å delta i samfunnet også av og til på dagtid, men spesielt på ettermiddagstid og i helger. Deres rettigheter til å delta blir brutt. Dette må Nav gjøre noe med umiddelbart. Deltakelse i samfunnet gagner alle. Det er en rett man har å kunne delta, uavhengig av hvilken funksjonsnedsettelse man har.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå