Svar til Tore O. Sandvik: Bybane i 2029!

SV-politkere svarer Tore. O. Sandvik om kollektivtrafikken i Trondheim   Foto: Privat

Saken oppdateres.

Når det kommer til byutvikling må man ha mer enn en tanke i hodet på en gang. Vi i SV mener vedtakene som ble gjort for å etablere miljøgate i Innherredsveien og bevare jugendgårdene i Elgesetergate er eksempler på vellykkede byutviklingsgrep. Elgeseter, Lademoen og andre sentrumsnære bydeler skal være mer enn rene trafikkårer; bo – og nærmiljø, næring og trafikk skal balanseres og gatene må planlegges deretter.

LES OGSÅ: Det enkle svaret er Gråkallbanen

Samtidig er vi helt enig med Tore O. Sandvik i at det må satses på kollektivtrafikken. Målet om en god byutvikling som gjør at folk trives i byen sin, henger åpenbart sammen med en kollektivtrafikk som fungerer og utvikles i jevn takt. Arbeidet med å utbedre sykkelnettet i Trondheim har gjort at vi er den storbyen med største andel syklister, vi er landets beste sykkelby. Sykkelandelen i Trondheim er på ti prosent, 27 prosent går og 12 prosent bruker kollektivtransport. Satsing på sykkel og tilrettelegging for gående er ikke noe å kimse av, men en vesentlig og helt avgjørende del av tilretteleggingen av persontransport i Trondheim.

LES OGSÅ: Reitan-selskap vil ha gondolbane mellom Leüthenhaven og Gløshaugen

Samtidig som vi skal stimulere flere til å gå og bruke sykkel, så må vi få opp andelen som bruker kollektivtransport fremfor privatbil. I absolutte tall var vi den kommunen som hadde størst folkevekst i Norge første kvartal i 2021. Frem til 2050 vil byen få mer enn 33 000 flere innbyggere. Dette, sammen med at vi har vedtatt et nullvekstmål i biltrafikken, gjør at vi må tenke nytt rundt kollektivtrafikken.

Buss vil selvsagt være en avgjørende komponent, men med den raske befolkningsveksten Trondheim gjennomgår, vil ikke bare befolkningsgrunnlaget for en bybane være til stede, men det vil være helt nødvendig med modernisering i retning av skinnegående transport for å kunne nå nullvekstmålet. Trondheim har allerede Gråkallbanen som kan utvides, vi kan bruke toglinjene i byen som en del av en ny bane eller vi kan etablere en bybane lik den de har i Bergen.

LES OGSÅ: Vil bygge gondolbane mellom Ilsvika og Våttakammen

Vi vet med andre ord per i dag ikke akkurat hvordan Trondheims bybane skal bli, men skal vi nå målene vi har satt oss for transportutviklingen i Trondheim, så må vi komme i gang. I bystyremøtet desember 2020 fikk SV flertall i bystyret til å sette av midler til å utrede bybane for Trondheim, målet er at banen skal stå klar i 2029.

Skal vi få en kraftfull satsing på kollektivtrafikk i Trondheim, så trenger vi ikke intern Ap-krangling i avisspaltene, men regjeringspartier som står sammen med fylke og kommune og sikrer at den nye regjeringen prioriterer kollektivtrafikken i Norges raskest voksende by. Og bybane. La oss få en bybane!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

SV ønsker satsing på bybane som her i Bergen. 
        
            (Foto: Bergens Tidende)

SV ønsker satsing på bybane som her i Bergen.  Foto: Bergens Tidende

På forsiden nå