Stopp vindmølleutbygging nå!

Vegard skriver at vindkraft skader både dyreliv og klima i dette innlegget.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

Vindkraft har vært en kontroversiell fornybar energikilde de siste årene. Så langt har vindkraft bare ført til en ting, vi har tapt mer enn vi skapt. Vindkraft ødelegger for naturen, urbefolkningen og fuglene, og jeg ønsker å sette søkelys på hvorfor vindkraft er en dårlig fornybar energikilde.

LES OGSÅ: Mer vannkraft!

Naturen er rett og slett en av de viktigste tingene i våre liv. Den gir oss ren luft, mat og vann. Vi har alltid høstet av naturen, men i de siste 30 årene har miljøproblemer og forurensning vokst til å bli et stort globalt problem. FN lagde derfor bærekraftsmålene i 2015, mål som skal bli nådd innen 2030. Mål nummer sju sier at vi skal ha ren energi. En løsning har vært å bygge vindmøller. Vindmøller har likevel skadet mer enn vi har fått tilbake.

Først og fremst er det ikke miljøvennlig å lage dem fordi materialet ikke er resirkulerbart. Vindmøllene er også generelt lite energieffektive. I løpet av ett år produserer en ny vindmølle ca. 14 GWh, som er nok til 700 hjem. Det betyr at Trondheim ville hatt behov for mer enn hundre vindmøller for å dekke alle husholdningene, og da er industri og næring ikke medberegnet.

LES OGSÅ: Sametingspresidenten må være samlende – ikke splittende!

Bygging av vindmøller fører også til store ødeleggelser i naturen fordi det må anlegges veier og bygges fundament for å sette opp vindmøllene. I tillegg må det legges kabler som skal lede produsert strøm til kunder. Vindmøller lager også veldig mye støy! Jeg kjenner noen som har hytte ved siden av et vindmøllefelt, og de sier at det er vanskelig å sove om natten. Et siste poeng er at vindmøllene trenger olje i motoren, noen så mye som 2500 liter. Men hvis motoren overopphetes, så kan den eksplodere og ta fyr. Dette vil ha store konsekvenser for nærområdet.

LES OGSÅ HER OM HVA HØYESTERETTSBEHANDLINGEN HANDLER OM: – Den viktigste avgjørelsen for reindrift i Norge i nyere tid

Samer er vårt urfolk, og det er viktig at vi tar vare på både dem og vår historie. De var jo her før oss! Samer er avhengige av et stort landområde der reinsdyrene kan vandre fritt og beite, men det blir bare vanskeligere og vanskeligere nå for tiden. Noe av naturen blir brukt til å bygge nye hus eller blir gjort om til åker for bøndene, men det er andre ting som ødelegger mye mer. Vindmøller trenger masse plass for å fungere på maks kapasitet. Dette går ut over beiteområdene til reinen, noe som kan føre til at samene får dårligere forutsetninger for reindrift. Dette vil igjen påvirke samenes levekår. Med bakgrunn i dette er har det akkurat vært en viktig og prinsipiell sak i Høyesterett. Her er det slått fast at konsesjonen til vindmøller på Fosen er i strid med samenes reindriftsrettigheter.

Dyr blir hardt rammet av vindmøller, spesielt fugler! Naturvernforbundet sier at vindmøller truer fugler over hele verden, noe som har gjort fuglearter utrydningstruet. For eksempel på Smøla har det blitt funnet over 500 døde fugler, deriblant 108 havørner, tre kongeørner og 200 ryper. Det har også blitt funnet svaner, grågås, kråke, trost og den rødlistede jaktfalken. Problemet er at omfanget til vindmøllene gjør at fuglene treffes av vingetuppene med en hastighet på ca. 300 km/t, og dermed drepes fuglene. Døde fugler på bakken tiltrekker igjen rovfugler som også blir truffet at vindmøllene. Ergo blir dette en ond sirkel som er vanskelig å hindre.

Norge er et land med mange ressurser. Vi er blant annet verdensledende på vannkraft. Vannkraft er mer bærekraftig å satse på fordi den er ren, fornybar, fleksibel og kan produsere energi for framtidige generasjoner. Vindmøller, derimot, gjør mer skade enn nytte og har store konsekvenser. Den ødelegger naturen, truer reindriftsrettighetene til urfolket og flere fuglearter er truet. Vindmøller kan også være direkte livsfarlig for alt levende liv i nærheten, fordi is og snø løsner fra vingene om vinteren og kastes ut i nærområdet i høy fart. Jeg mener derfor at det er en dårlig idé å satse på vindkraft.

Interessert i debatt? Les fleire innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå