Har kommunen glemt uorganisert ungdom på Flatåsen?

Da Flatåshallen åpnet, tok de initiativ til et ungdomstilbud på fredagskvelder. Dette viste seg dessverre å være vanskelig å drifte på frivillig basis, skriver innleggsforfatterne.  Foto: Adresseavisen

Saken oppdateres.

Det er alltid interessant å møte folk når det er valgkamp. I år var det én hendelse på en stand på Flatåsen som pekte seg litt ut. En liten gruppe 11-12-åringer dukket plutselig opp med nysgjerrige blikk og et tydelig engasjement. Li-lefsa hadde riktignok senket terskelen for å kunne starte praten, men smaken på den ble raskt et tilbakelagt tema. Fokuset de hadde var tilbudet til uorganisert ungdom. På det punktet møttes vi, for det har vært en hjertesak for Flatåsen arbeiderlag i flere tiår.

LES OGSÅ: Er Trondheim bedre enn de andre storbyene?

Ungdomsklubb. De savnet først og fremst et sted der de kunne samles; der de kunne varme seg, lade mobiltelefonene og prate om forskjellige ting. – Finnes det ikke en ungdomsklubb dere kan være med i, spurte vi. Nei, svarte de. Det var et uventet svar. For omtrent tjue år siden initierte Trondheim kommune en ungdomsklubb på Flatåsen som hadde stor suksess. Men etter noen år forsvant den. Saken ble tatt opp igjen for en ti års tid siden, og da fikk vi i Flatåsen arbeiderlag høre at skolen gjerne ville ta ansvar for en ungdomsklubb på Flatåsen. Ifølge disse guttene eksisterer den ikke. Vårt spørsmål er derfor: Hva tenker Trondheim kommune om ungdomsklubb på Flatåsen?

Flatåshallen. Det ble lenge jobbet utrettelig og entusiastisk for å få bygget Flatåshallen. Nå er den der, og utenfra ser den ut til å fylle sin oppgave. Likevel er det også et «men» knyttet til den. For å støtte byggeplanene, satte Flatåsen arbeiderlag det vilkåret at den også skulle gi rom for uorganiserte aktiviteter. Flatås IL forsøkte å følge opp dette. Da Flatåshallen åpnet, tok de initiativ til et ungdomstilbud på fredagskvelder. Dette viste seg dessverre å være vanskelig å drifte på frivillig basis. Et stabilt tilbud må forankres i kommunen og med forutsigbar drift. Vårt spørsmål er derfor: Hva tenker Trondheim kommune om å legge til rette for at ungdom som ikke betaler medlemskontingent, også kan få være aktive i Flatåshallen?

LES OGSÅ: Slutt for fritidstilbud etter konkurs

Rekrutteringsbakker. For tiden er det ingen hoppbakker i Granåsen. Men det er selvfølgelig fordi en stor internasjonal hoppbakke nå er under bygging. Det blir stort. Men stopp litt. Hva med rekrutteringsbakker til hoppsporten? For 20–30 år siden var det flere rekrutteringsbakker i Granåsen. Og uorganisert ungdom fikk prøve seg – noe de faktisk gjorde. Til og med de aller yngste ned i seks-sjuårsalderen prøvde seg. Nå er disse bakkene borte. De har forfalt over tid, og restene står igjen som tunge symboler på at det nå fokuseres på eliten. Vårt spørsmål er derfor: Greier Trondheim kommune å vise at de også tenker på den uorganiserte aktiviteten som grunnlag for rekruttering, når de nå går så tungt inn med å fullføre hoppbakken for eliteidretten i Granåsen?

Sangkor. Tilbake til den lille gruppen av 11-12-åringer som henvendte seg til oss som sto på stand. En av dem savnet også et sangkor på Flatåsen. Han hadde vært en kort stund med i Nidarosdomens guttekor, men det ble for krevende og han ønsket seg et kor i nærmiljøet med et overkommelige aktivitetsnivå. Det er ikke bare idretten som fokuserer på elite. Kulturskolen skryter riktignok av at de er representert på flere titalls skoler. Men vårt spørsmål er: På hvilken måte imøtekommer kulturskolen bredden som kommuniserer lav terskel for å være med i samhandlende kulturaktiviteter? Det er mulig svarene er å finne i andre bydeler, men i så fall er vårt hovedspørsmål: Hva med Flatåsen, har Trondheim kommune glemt uorganisert ungdom på Flatåsen?

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå