Kulturstreiken er en likestillingsstreik

Statsbanenes Verkstedforening i Trondheim støtter kulturarbeiderne i en viktig kamp for likestilling, skriver tillitsvalgt Torbjørn Støre   Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

Våre kamerater ved Trøndelag Teater og Turneteateret streiker for at kvinner og menn skal ha en kjønnsnøytral og livslang pensjon. Nå må Spekter holde det de lovet i 2016! Kulturarbeiderne ønsker å bli enige om en hybridpensjon, noe som vil gjøre at pensjonsutbetalingen vil være livsvarig. Dagens innskuddspensjon blir betalt ut i en gitt periode, vanligvis ti år.

LES OGSÅ: Ingen enighet - kulturstreiken fortsetter

Kulturarbeiderne hadde fram til 2016 en ytelsespensjon, men arbeidsgiver mente at denne var for kostbar i en vanskelig økonomisk tid. For å komme arbeidsgiver i møte, gikk de derfor med på en midlertidig innskuddspensjon. Svakheten med denne, er at den ikke tar høyde for at kvinner statistisk sett lever lengre enn menn, slik at «potten» må fordeles over flere år. Beregninger viser at en ung kvinne vil tape over 400 000 i perioden fra pensjonsuttak til forventet levealder! Lever hun lengre, vil tapet bli større.

LES OGSÅ: Kunsten å streike

Spekter sier at overgangen fra innskudd- til hybridpensjon vil være for kostbar, men i en protokoll fra 2016 bekrefter Spekter at innskuddspensjonen skal være midlertidig. Den skal erstattes av en pensjonsordning som har livslange og kjønnsnøytrale ytelser. Statsbanenes Verkstedforening i Trondheim støtter kulturarbeiderne i en viktig kamp for likestilling. Denne burde vært unødvendig i 2021!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå