TV-aksjonen 2021: Barn, ikke brud

Gjennom årets TV-aksjon skal vi sammen gi jenter muligheten til å velge sin egen framtid, og vie seg til livet, skriver politikere i Trondheim.  Foto: Plan internasjonal Norge

Saken oppdateres.

 • Mona Berger, varaordfører SV og leder for byaksjonskomiteen
 • Christianne Bauck-Larssen. (H), medlem byaksjonskomiteen
 • Sara Shafighi (AP), medlem byaksjonskomiteen
 • Marte Løvik, gruppeleder SP og medlem byaksjonskomiteen
 • Rita Ottervik, ordfører AP
 • Roar Aas, gruppeleder AP
 • Ingrid Skjøtskift, gruppeleder H
 • Silje Salomonsen, gruppeleder SV
 • Ola Lund Renolen, gruppeleder MDG
 • Roald Arentz, gruppeleder Rødt
 • Elin Marie Andreassen, gruppeleder Frp
 • Erling Moe, gruppeleder V
 • Ragna Vorkinnslien, kommunalråd
 • Geirmund Lykke, gruppeleder KrF
 • Svein Otto Nilsen, gruppeleder PP

Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort et sted i verden. Det betyr at i løpet av ett år har 12 millioner jenter blitt frarøvet barndommen sin. I Norge har vi friheten til å bestemme over egne liv. Som barn i Norge har vi rett på utdanning og trygghet. Vi kan prøve og feile og har en hverdag som også preges av lek og moro. De fleste av oss vokser opp med vissheten om at vi selv kan påvirke vår egen fremtid. Slik er det ikke alle steder i verden.

Visste du at globalt blir hver femte jente giftet bort før hun fyller 18 år? Og at jenter som gifter seg før de er 15 år har 50 prosent større risiko for å bli utsatt for fysisk eller seksuell vold fra partner? Eller at jenter som ikke går på skole, er tre ganger mer utsatt for barneekteskap enn de som gjør det? Dette er realiteten for mange jenter i verden.

LES OGSÅ: Jeg møtte jenter som ble giftet bort

I dag lever 650 millioner kvinner som ble giftet bort som barn. Konsekvensene av barneekteskap er store, først og fremst for den fysiske og mentale helsen til jentene det gjelder. Dette er barn som hindres fra å nå sine drømmer og som frarøves muligheten til å skape en god fremtid. Men, det får også konsekvenser for deres barn og samfunnet de lever i. Barneekteskap bremser utvikling, likestilling og opprettholder fattigdom.

NRKs TV-aksjon går i år til Plan sitt arbeid for å bekjempe barneekteskap, slik at jenter over hele verden skal få mulighet til å være barn. Plan International er en global bistandsorganisasjon som jobber for barns rettigheter i mer enn 70 land. Der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter Plan jentene først.

LES OGSÅ: Vi kan redde millioner av barn

TV-aksjonen skal bidra til å nå ut til tre millioner mennesker i fem av landene der problemet er størst: I Bangladesh, Nepal, Mali, Niger og Malawi. Plan jobber for å styrke jenters selvtillit, for at de skal være trygge på egen verdi og ta kontroll over egne liv. De beskytter jenter ved å jobbe for lovverk som skal ivareta jenters rettigheter og beskytte barn. Og de sørger for at jenter kan fullføre skolegang slik at de kan bli økonomisk selvstendige.

FNs barnekonvensjon slår fast at barneekteskap er forbudt. Likevel er barneekteskap fremdeles tillatt i 117 land. Årsakene til at barn giftes bort varierer fra land til land. Ofte som en konsekvens av fattigdom, at jenter ikke tillegges lik verdi som gutter, samt tradisjon og svakt lovverk som ikke beskytter jenter. Barneekteskap handler ikke om at foreldre ikke vil barna sine vel. Det handler ofte om noe så grunnleggende som å overleve. For gifter de bort datteren sin, har de én munn mindre å mette og hun er forventet å bli tatt vare på. De fleste barnebrudene må slutte på skolen, mister muligheten til å få seg en jobb med stabil inntekt, og risikerer derfor å ende opp i fattigdom.

LES OGSÅ: Barn er ikke brud og Tv-aksjonen

Etter barneekteskap blir jenta ofte også tvunget til å flytte vekk fra landsbyen og familien sin. Den nye hverdagen og mangelen på frihet til å leve som de gjorde før, påvirker jenters mentale og fysiske helse, og depresjon og selvmordstanker er vanlig. Av de jentene som klarer å bryte ut av ekteskapet, ender mange opp i en svært sårbar situasjon med høy risiko for utnyttelse og menneskehandel. Får jenter selv barn i en sånn presset situasjon, er det en risiko for at de fortsetter å praktisere barneekteskap. Det er en ond sirkel. For å bekjempe barneekteskap må samfunnets syn på jenter endres. Jenter og gutter må ses på som like verdifulle. Det må være ulovlig å gifte bort barn.

Antall barneekteskap går ned når jenter fullfører skolegang. For hvert år en jente får gå på ungdomsskole, øker inntekten hennes med 10 – 20 prosent senere i livet. Med midlene fra årets TV-aksjon skal barneekteskap bekjempes ved å satse på en trygg skolehverdag for jenter, gi stipend eller støtte til jenter slik at de kan fullføre skolegangen sin, og gi jenter relevant yrkesopplæring og opplæring i entreprenørskap. Det skal startes opp nye og gi støtte til eksisterende lokale organisasjoner i deres kamp mot barneekteskap, gjennomføre opplæring og informasjonskampanjer mot barneekteskap og om grunnleggende rettigheter for barn og unge. Og helsepersonell og lærere skal gis opplæring.

I kriser, som koronakrisen, øker forekomsten av barneekteskap og generelle brudd på jenters rettigheter, fordi familiers økonomi ofte blir usikker og jenter må slutte på skolen. Ringvirkningene av krisen vi står i, kan føre til at ti millioner flere jenter enn antatt blir giftet bort innen 2030. Kampen mot barneekteskap er derfor viktigere enn noen gang. Gjennom årets TV-aksjon skal vi sammen gi jenter muligheten til å velge sin egen framtid, og vie seg til livet. Ta godt imot bøssebærerne som går årets viktigste søndagstur 24. oktober!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå