Nye Veier-metoden på jernbane?

Skal Bane Nor nå utsettes for den samme kuren uten at suksessen for Nye Veier egentlig kan erklæres?

Innleggsforfatteren mener forslaget om å bruke Nye Veier-metoden på jernbane er dårlig.  Foto: PRIVAT

Saken oppdateres.

Det er ikke overraskende at en representant fra det tidligere regjeringspartiet KrF er positiv til å innføre elementer fra Nye Veier-modellen (NV) til Bane Nor (BN), men det er noen poeng ved NV jeg vil belyse og som jeg mener til stadighet blir kraftig underkommunisert. NV ble både geni- og suksesserklært av tidligere samferdselsminister Hans Georg Dale (Frp) omtrent før «spaden var satt i jorda» på Sørlandet (deres første strekninger). NV ble opprettet av Solberg-regjeringen som et veiselskap, og både regjering og NV forsikret at de ikke skulle bli en konkurrent til Statens vegvesen (SVV). Der må vi erkjenne at lovnader ble brutt og forutsetningene ble kraftig endret.

LES OGSÅ: Hvilken rolle skal jernbanen ha i Trøndelag?

NV og SVV har konkurrert på helt ulike vilkår med Solberg-regjeringens velsignelse. I andre sammenhenger ville slike konkurransefortrinn blitt fjernet eller blitt forbudt. I tillegg har Solberg-regjeringa jobbet aktivt med å svekke SVV, både gjennom nevnte konkurranse på ulike vilkår, men også med faste årlige ostehøvelkutt i hele den offentlig sektor under hele regjeringsperioden. Og til sist gjennom en splitting av SVV, der deler går til fylke og deler blir i staten. Dette har blant annet ført til stor usikkerhet i etaten, og det har resultert i en drastisk kompetanseflukt.

Det som bør tas med inn av det Nye Veier har oppnådd, er bruk av andre kontraktsformer og samarbeidsformer med mer involvering og kanskje mindre bruk av rigide kontrollregimer. NV er den «offentlige utbyggeren» som har brukt samspill i størst grad, skriver innleggsforfatteren.   Foto: Christine Schefte

Til sist er poenget at NV bygger billigere vei, altså mer vei for pengene. Kanskje ikke så rart med så ulike konkurransevilkår. En utbyggingssjef i SVV sa det slik: «Nye Veier løper 100 meter, vi løper 110 meter hekk». Det er også hevdet at NV bygger vei av «dårligere kvalitet». Jeg går ikke rundt å tror at de bygger dårlig kvalitet, men slik det blir beskrevet av dem selv, så lempes det på kvalitetskrav og standardkrav der de mener dette er mulig.

LES OGSÅ: Hvilken rolle skal jernbanen ha i Trøndelag?

I den senere tiden har det blitt en del diskusjoner, avisinnlegg og medieoppslag om fremgangsmåten til NV når det gjelder naturinngrep, trasévalg, innløsning av eiendom og rivning av disse, for så å endre trasé igjen. Spesielt i Trøndelag har det ført til stor misnøye. Sannsynligvis har dette presset resulterte i en endring i hele virksomhetens policy. For meg skjer dette på et sammenfallende tidspunkt, men NV avkrefter det i media og sier det var noe de hadde jobbet med over lengre tid.

Hvis staten skal gjennomføre noe som går på bekostning av samfunn og enkeltmennesker, må lov- og regelverket følges. Vi har heller ikke hatt veiene som er bygd under NV så lenge at vi kan se om lemping på kvalitetskrav vil gi oss større levetidskostnader. Fordi det er levetidskostnadene som egentlig betyr noe. Vi kan ikke bare se på hva det koster å bygge, men vi må se på hva det koster å drifte og vedlikeholde i hele veiens levetid. Det er det som er samfunnsøkonomisk. Så mitt ståsted er at vi må slutte å bare høre på «blårussen» når vi bygger løsninger for fellesskapet og hele samfunnet. Erfaringsmessig blir billigste løsning sjeldent billigst når sluttregninga kommer med to streker under svaret. Du får hva du betaler for.

I innlegget til representanten fra KrF, som også er leder i Jernbaneforum Midt-Norge, får jeg en følelse av at NV er svaret på alt. Derfor skal Bane Nor nå utsettes for den samme kuren uten at suksessen for NV egentlig kan erklæres. Det er altfor tidlig. Både SVV og BN kunne blitt utviklet uten at en ny aktør som NV måtte komme på banen. Alt kommer an på politisk vilje og politiske føringer.

Men det som bør tas med inn av det NV har oppnådd, er bruk av andre kontraktsformer og samarbeidsformer med mer involvering og kanskje mindre bruk av rigide kontrollregimer. NV er den «offentlige utbyggeren» som har brukt samspill i størst grad. Dette har ofte vist positive utslag fordi det involverer entreprenør i langt større grad. Her fremmes verdier som eierskap, ansvarliggjøring, medbestemmelse, deltakelse, forpliktelse, samarbeid, likeverd. Ofte blir resultatet bedre pris, kortere byggetid og like god eller bedre kvalitet. Altså vinn-vinn, men alt dette kunne også vært oppnådd uten NV.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå