LO-Denstad: Kulturarbeiderne seiret

Streiken i kultursektoren er over og partene er blitt enige om ny pensjonsavtale. Det er en seier for kulturarbeiderne, skriver John-Peder Denstad i LO.  Foto: Adresseavisen

Saken oppdateres.

Adresseavisen skriver lederplass 20. oktober helt korrekt at «Kimen til streiken ble sådd i den midlertidige avtalen fra 2016, om at en varig ordning skal være kjønnsnøytral og livsvarig.» Derfor er det gledelig at LO Stat og Spekter natt til 25.10.21 er blitt enige om å innføre livslange og kjønnsnøytrale pensjonsytelser i kultursektoren fra 1. april 2022.

LES OGSÅ: Kulturstreiken er over – enighet om pensjon

I henhold til Riksmeklerens møtebok skal det: «Med virkning fra 1. april 2022 innføres en tjenestepensjon med livsvarig utbetaling og lik årlig utbetaling til kvinner og menn (livsvarig og kjønnsnøytral). Den varige tjenestepensjonsordningen tariffestes i hovedoppgjøret 2022 og inntas i overenskomstens del B. Ordningen skal gi pensjon fra første krone og første arbeidede time og omfatte alle fast og midlertidig ansatte, herunder frilansere, uavhengig av ansettelsesforholdets varighet og stillingsstørrelse.

LES OGSÅ: LO Stat om kulturstreiken: Oppfatter at Spekter er innstilt på å imøtekomme våre krav

De individuelt beregnede kompensasjonsbeløpene, som ble fastsatt i 2016 for de som beregningsmessig tapte på endring til innskudd, blir videreført. De ansatte skal ha rett til å flytte med seg kapitalen ved bytte av arbeidsgiver innenfor ordningen. jf. protokoll av 15. april 2016. …..»

Kulturarbeiderne i LO-forbundene Fagforbundet, NTL og Creo har etter syv uker i streik med steile fronter mellom partene, vunnet gjennom med sitt krav. Det står det respekt av. Den totale kostnaden ved å innføre en hybridordning, en kombinasjon av ytelses- og innskuddspensjon, er om lag kun én prosent av den totale lønnsmassen. Hovedkostnaden er knyttet til kvinnetillegget.

For å sikre at pensjonsytelsene blir kjønnsnøytrale innbetales det om lag ett prosentpoeng mer for kvinner. I kultursektoren er det ca. 50 prosent kvinner, og dermed utgjør kvinnetillegget om lag 0,5 prosent på den totale lønnsmassen. I tillegg kommer administrative kostnader. De streikende er eksempler på at arbeiderkamp fører fram når det er nødvendig. Det er verdifull erfaring foran kommende pensjonsslag.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå