Historieløse politikere i bystyret

Innleggsforfatteren lister opp flere punkter hun mener viser at det ikke er tilrådelig å bygge ut området rundt Kalvskinnet. Her ligger blant annet Døveskolen ellerRødbygget i Bispegata, som var Trondheims første i nygotisk stil.  Foto: Ivar Mølsknes

Saken oppdateres.

Viser til Høyres forslag til ny skole i Midtbyen, området rundt Kalvskinnet. Lister opp flere punkter som viser at det ikke er tilrådelig å bygge ut området rundt Kalvskinnet.

LES OGSÅ: Spennende skoletanker i Midtbyen

 1. Området Kalvskinnet er på en måte fredet. Historiske kilder fra Vikingtiden og frem til 1800-tallet viser at mange av disse byggene er freda bygninger. Byantikvaren og Riksantikvaren har besluttet at disse har historisk verdi, med tanke på stedsplassering og arkitektbevaring av bygg.
 2. I 1825 ble Norges første døveskole opprettet i Bispegata 9b. Døve barn kom fra hele landet for å få skolegang på lik linje med andre barn. Historisk sett er Trondheim «døves hovedstad», her startet historien om tegnspråk, døves kultur og identitet. Dette ble starten på livslang læring for mange og vennskap som varer livet ut. I 2025 er det 200-årsjubileum for den første døveskolen som ble opprett i Norge.
 3. Etter at Døveskolen i Bispegata 9 b ble flyttet til Heimdal, startet kampen om hva bygningene skulle brukes til. Norsk Døvemuseum ble opprettet og bygget viser en del av døve historien som er populært å besøke. Videre har Venneforeningen av Norsk Døvemuseum og Trondheim Døveforening lørdagskafé som er populært sted for å treffes over en kopp kaffe på tegnspråk som er viktig for tegnspråklig miljøet i Trondheim, samt at både voksne og barn kan treffes.
 4. Ressurssenter for hørsel og syn er i samme bygget i 2. etasje på den gamle døveskolen. Trondheim kommune opprettet dette tilbudet i 2001 med tanke på at det skulle være lett tilgjengelig for brukere som har behov for bistand. De fleste tegnspråklige bor over hele byen, og sentret ligget i område som gjør det lett å komme til.
 5. Videre er det opprettet dagtilbud for tegnspråklige og døvblinde i bygget ved siden av som vi kaller Vaskeriet. I det bygget er historien at der vasket man alle klær og sengetøy som døveskolen brukte. Dagens tilbud i Vaskeriet er primært for dem som har behov for et treffsted på dagtid, pensjonister, ensomme og andre som har behov for å treffes blir hentet av ansatte på Vaskeriet, et fantastisk tilbud som er veldig viktig.
 6. Mellom disse byggene er det nydelig grøntområde med et nyplantet tre, den gamle ble fjernet og kommunen plantet nye trær for å bevare det grønne området som til alle tider er populært å være, et yndet sted for rekreasjon for alle som oppholder seg rundt disse byggene som er nevnt. Man er jo opptatt av å bevare de få grønne loungene som finnes i sentrum.

Avslutningsvis vil jeg si at det er tap for Trondheims historie om disse planene blir gjennomført.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Trygve Bragstad foreslår ny byskole på Kalvskinnet. 
    
      (Foto: Kim Nygård)

Trygve Bragstad foreslår ny byskole på Kalvskinnet.  Foto: Kim Nygård

På forsiden nå