Hva gjør digitalt utenforskap med samfunnet vårt?

Saken oppdateres.

14 prosent av befolkningen opplever digitalt utenforskap. Hva gjør det med samfunnet vårt?

Det snakkes mye om digitalisering og modernisering, særlig i offentlig sektor. Utviklingen går i et rivende tempo og har skutt ekstra fart gjennom Covid-19. Ifølge tall fra Kompetanse Norge faller mer enn hver tiende nordmann utenfor. Hva skjer med dem, hvem er de, og hvordan får vi dem med oss?

LES OGSÅ: Kommentar fra Kari Hovde: Det digitale helvetet

Det er to grupper som peker seg ut, den største gruppen er den aldrende delen av befolkningen. Eldrebølgen er over oss og en voksende andel av befolkningen henger ikke med på de teknologiske endringene. Den andre gruppen er de med lavere utdanning, hvor 75 prosent har videregående eller lavere som høyeste fullførte utdanningsnivå, ifølge Kompetanse Norge. Men disse er ikke alene. Minoritetsgrupper med språkutfordringer og andre grupper som oppfatter formelt byråkratisk språk som vanskelig faller også fort utenfor.

Det samme gjør personer med nedsatt funksjonsevne som støter på utfordringer dersom løsninger ikke er universelt utformet eller tekst til tale fungerer dårlig. For personer med ruslidelser som ikke har digital ID, Bank-ID eller stabil tilgang til internett på grunn av mangel på fast bosted og utstrakt bruk av kontantkort, står også utfordringene i kø. Dette er kun noen av gruppene som opplever digitalt utenforskap. Bildet er sammensatt, og det er viktig å nå frem til mange flere enn vi gjør i dag.

LES OGSÅ: Forsvaret må møte truslene i det digitale rom med cybersoldater

Digitalt utenforskap handler derfor om mange. Den «ikke-digitale» defineres av Kompetanse Norge, som personer som ikke bruker datamaskin, nettbrett, smarttelefon eller internett, og i tillegg personer med svake grunnleggende digitale ferdigheter - vi finner dem overalt og i alle samfunnslag.

Mange situasjoner i hverdagen krever IT-ferdigheter. Alt fra å søke studieplass, barnehage eller sjekke skatteoppgjøret gjøres digitalt. Offentlig kommunikasjon skjer i større grad digitalt. Vi mottar Digipost, skoler kommuniserer i utstrakt grad med hjemmet via mobilapplikasjoner, og kommuner sender SMS og e-post når de skal varsle sine innbyggere. I hvert tilfelle dreier det seg om individer som går glipp av informasjon og misligholder plikter fordi de ikke behersker samfunnets digitale tjenester.

Hvem har ansvaret for å sørge for at disse menneskene får hjelpen de trenger?

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Samfunnsgevinstene må tjene alle. Stat og kommune som utvikler nye digitale tjenestetilbud har et viktig ansvar for å bidra til at innbyggere får nødvendig hjelp og veiledning for å ta i bruk tjenestene. Det er også viktig at man i arbeidet med å oppnå økonomisk gevinst ikke glemmer samfunnsgevinstene. For er vi egentlig tjent med å utvikle løsninger der vi når 86 prosent av befolkningen, når vi kunne konsentrert oss om å designe for de 14 prosentene som ofte og lett faller utenfor, og dermed nådd alle? Lager vi løsninger som dekker de vi vet lett faller utenfor, vil trolig behovet til resten av befolkningen også være dekket.

Når budsjetter bestemmer prioriteres løsninger som når majoriteten først. Det er forståelig, men når man kommer til dem med spesielle eller litt annerledes behov er pengene ofte brukt opp. Da har man også oppnådd store nok gevinster til at moderniseringen anses som vellykket, men hvor vellykket er det egentlig hvis 14 prosent av befolkningen ikke får løst sine oppgaver? Alle har rett til gode offentlige tjenester, uavhengig av digital kompetanse.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Vi er gode, men ikke gode nok. Jobber vi sammen på tvers av offentlig sektor, leverandører, privat sektor og brukergrupper oppnår vi best resultat. Vi må sammen ta ansvar ved å utvikle løsninger som ivaretar dem som opplever digitalt utenforskap. I Accenture utfordrer vi kontinuerlig både oss selv og kunder med å møte brukerens behov. Det handler også om å utfordre bestillerkompetansen hos kunder slik at man skaper samfunnsgevinster i tillegg til økonomisk gevinst. Gapet mellom de digitale og de ikke-digitale brukerne vil vokse dersom vi ikke tar dette inn over oss nå.

26. til 28. oktober arrangeres NOKIOS – Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor i Trondheim

Politisk redaktør Siv Sandvik holder deg oppdatert: Abonner på hennes nyhetsbrev her!

På forsiden nå