Midtbyen trenger en ny skole - det er ikke historieløst

Høyre fremmer nå forslag om ny sentrumsskole med sentrum mellom Kalvskinnet skole og Prinsen kino, skriver Trygve Bragstad (H)  Foto: Kim Nygård

Saken oppdateres.

Det er bred tilslutning om at vi trenger en ny skole i Midtbyen for å gjøre det mer attraktivt å bo i sentrum. Å finne en egnet tomt har vært vanskelig. Kalvskinnet skole brukes i dag av Birralee, som har engelskspråklige elever fra hele kommunen. Den er meget viktig for rekruttering av viktig arbeidskraft og må derfor må bevares.

Flere bygg er vurdert som for eksempel den tidligere Gerhard Schønning. Den ble lagt bort på grunn av lite uteområde. Det nærmeste man så langt har kommet, er sør for Finalebanen ved sykehuset. Denne løsningen krever ekspropriering av en rekke private boliger. Et viktig formål med ny sentrumsskole er å få barnefamilier til å bosette seg i Midtbyen. Da er ikke en løsning på Finalebanen et godt valg siden det blant annet gir en lang og utrygg skolevei. Høyre fremmer nå forslag om ny sentrumsskole med sentrum mellom Kalvskinnet skole og Prinsen kino. Skolen kan ha felles uteområde med Kalvskinnet, og kan utnytte felles fasiliteter som ny gymsal.

LES OGSÅ: Spennende skoletanker i Midtbyen

Tomten vi peker på eies av Statsbygg og inkluderer to bygg: Det ene bygget brukes av lærerutdanningen ved NTNU. En løsning med ny skole forutsetter at kommunen bidrar aktivt med å etablere nye lokaler for NTNU på Kalvskinnet. Det andre bygget er det bevaringsverdige Rødbygget som er bygget som døveskole. Det brukes blant annet som døvemuseum og vil være en fin berikelse for en skole.

Signe Sæther Bekkvik, som er styremedlem i Venneforeningen i Døvemuseet, spør i Adressa 26. oktober om Høyre har glemt historien i denne saken. Det har vi ikke. Vi har forutsatt at museet og miljøet rundt det består hvis brukerne ønsker det. Høyre vil se på mulighetene for å flytte vitensenteret til kvartalet og kombinere det med et realfagstilbud ved skolen. Det vil trekke flere besøkende til museet. Dermed øker oppmerksomheten om Trondheims historie på dette området.

Utfordringen med en sentrumsskole er at det vil ta tid fra en skole åpnes og foreldre ønsker å etablere seg. Skolen vil heller ikke ha et stort elevgrunnlag geografisk. Dette kan løses ved at en skolen også er en realfagsskole for hele byen. Trondheim skal være teknologihovedstaden som skaper arbeidsplasser, løser miljøutfordringer og på andre måter forbedrer livene våre. Vi sliter med at mange studenter forlater byen etter studiene. Det er lettest å få våre egne ungdommer til å bli etter studiene. Derfor må vi få flere inn på NTNU, og det gjør vi ved også å satse på realfag.

LES OGSÅ: Her vil Høyre ha ny sentrumsskole

Trondheim har en realfagssatsing hver sommer gjennom Science Camp hvor ungdom får et positivt møte med praktisk realfag. Høyre mener byen får en stor gevinst hvis vi kombinerer metoden til Science Camp med Vitensenteret og en midtbyskole. Her kan alle elever i byen lære og bli inspirert på et nivå skolene ikke vil oppnå hver for seg. At skolen vil ligge rett ved lærerutdanningen, skaper godt grunnlag for å utvikle ny og spennende pedagogikk.

Uavhengig av sentrumsskole mener Høyre at kommunen bør erverve den aktuelle tomten. Den ligger midt mellom to viktige kommunale institusjoner, og den aktuelle tomten gir grunnlag for å tenke nytt om utviklingen av Kalvskinnet skole og bygningsmassen til Prinsen kino. Høyre vil i sitt budsjett for 2022 foreslå midler til å starte en idéfase og helhetlig planlegging av kvartalet. For Høyre er det viktig å utvikle et godt offentlig tilbud i Midtbyen. Vil vi at mennesker skal bo i Midtbyen, må vi legge til rette for det.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå