Ingen god tur til Rønningen?

Mens den trivelige gamle vegen inn til Rønningen er under anlegg til rett og bred skogsbilveg går hovedturstien fra Granåsen gjørmete etter mer en ett tiårs vedvarende forfall, skriver innleggsforfatteren.  Foto: Erik Stabell

Saken oppdateres.

Vegen inn til serveringshytta Rønningen i Leinstrandmarka, den sørlige delen av Bymarka, er nå under anlegg. Nærmest Smistad er skogen hogd ut i stor bredde og vegen står omfundamentert og utretta, bred og med grøfter og utfyllinger. Lenger inne mot Rønningen foregår så svære anleggsarbeider at det er vanskelig å forstå om dette er vegbygging eller steinbrudd og massedeponi?

LES OGSÅ: Hvem skal vi ta mest hensyn til i marka?

Den trivelige Rønningvegen har for mange vært en populær turveg, særlig etter kommunens anlegg av parkeringsplass ved Smistadvegen. Den har gått smådimensjonert og naturlig kupert gjennom et variert skog- og myrlandskap – attraktiv for dem som foretrekker eller må ha plant og jevnt underlag på markaturer, som for eksempel de med barnevogn eller rullestol.

Sameiet Rønningsveiens skilt om «Utbedring av Rønningsveien» forklarer at «hensikten er å gjøre veien tryggere og bedre for både turfolk og nyttekjøretøy». Den nye vegen «skal bli litt bredere», men det loves at vegkantene skal finpusses og sås til sommeren 2022 slik at de gror igjen raskt. Turfolk vil jo si at vegen var tryggere og best som den var, og Trondhjems Turistforening (TT) som driver Rønningen etter avtale med kommunen av «frakt av varer til TTs drift», ikke begrunner utbedringer.

Midtnorsk debatt: Barn trenger ikke tilrettelagt skog. La Estenstadmarka være i fred!

Da vegen ble anlagt for iallfall mer enn 80 år siden, var det selvsagt ikke som turveg, men trolig som en kombinasjon av adkomst til funksjonen Rønningen hadde den gang og transport av tømmer. Kart viser at den knapt tre km lange vegen, i tillegg til kommunes eiendom Rønningen, gir adkomst til vel et titalls private skogeiendommer. Det er lett å akseptere tiltak for å gjøre vegen egnet for tømmertransport. Men i knappe turutfartsområder for en stor bys befolkning og med serveringshytta Rønningen som mål, er det likevel ikke tvil om at Rønningsvegens viktigste samfunnsfunksjon i dag og i framtida er som turveg.

Midtnorsk debatt: Hjelp – marka vår spises opp!

Utfordringa nå må være at Rønningsvegen raskest mulig etter anleggsarbeidene igjen skal oppleves som en attraktiv turveg. Krav til bæreevne, kurvatur og stigningsforhold for tømmertransporter trenger ikke stå i motsetning til å ta vare på og utvikle opplevelsesverdiene. Trondheim kommune sitter i alle nøkkelposisjoner for å oppnå dette. Kommunen har ansvar for forvaltning av byens friluftslivsområder etter mål i markaplaner. Som landbruksmyndighet har den ansvar for at miljøkravene i skogbruket følges opp.

Trolig er kommunen også en av andelseierne i vegsameiet. Når TT driver bevertningsstedet Rønningen, er det etter avtale med kommunen. Det er opp til kommunen å følge opp slik at veganlegget ved sluttføringa tilpasses så det best mulig ivaretar de verdier friluftslivet søker. Skal turen langs vegen igjen bli attraktiv, må den ikke oppleves som en «transportetappe», ikke rett, plant, bredt og kjedelig, men variert, naturtilpasset og skiftende.

Sameiets løfter om tilpasninger må ikke bare bli finpuss og tilsåing, men på alle strekninger der det er mulig tilbakelegging av terreng og vegetasjon slik at et mest mulig naturlikt landskap raskt gror til. Om Rønningsvegen nå blir en stordimensjonert skogsbilveg og hovedturstien fra Granåsen som hovedinngangsport til marka fortsatt skal gå gjørmete etter mer enn et tiårs vedvarende forfall, gjør ikke kommunen det lett for TT å drive Rønningen. TT, som største friluftsorganisasjon, har utvilsomt også en utfordring med tydelig å legge fram for politikerne hvor lite innsats som settes inn for barmarksfriluftlivet generelt, og særlig i denne fine, men dessverre lavt prioriterte delen av trondheimsmarka.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Mens den trivelige gamle vegen inn til Rønningen er under anlegg til rett og bred skogsbilveg går
hovedturstien fra Granåsen gjørmete etter mer en ett tiårs vedvarende forfall, skriver innleggsforfatteren.
 
        
            (Foto: Erik Stabell )

Mens den trivelige gamle vegen inn til Rønningen er under anlegg til rett og bred skogsbilveg går hovedturstien fra Granåsen gjørmete etter mer en ett tiårs vedvarende forfall, skriver innleggsforfatteren.   Foto: Erik Stabell

På forsiden nå