Honoraret ble ikke tatt bort på grunn av innsparinger

Trondheim kommune svarer på to innlegg som spør på hvorfor lønnen til de frivillige i prosjektet Sterk og stødig er fjernet.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

Svar fra Trondheim kommune på innlegg fra Grethe Lian og Lise Julianne Sandvik i Ordet fritt i Adresseavisen om «Sterk og stødig». Andelen eldre i befolkningen er økende, samtidig som andelen yrkesaktive reduseres. Dette vil sette helse- og omsorgstjenesten under press. Å finne gode løsninger på disse utfordringene, er derfor et viktig fokus for Trondheim kommune.

LES OGSÅ: Lønn til «Sterk og stødig»

Sterk og stødig er et helsefremmende og forebyggende gruppetreningstilbud med mål om at flest mulig eldre kan leve selvstendige liv med minst mulig hjelpebehov lengst mulig. Målgruppen er hjemmeboende eldre som fortsatt klarer seg godt uten særlig bistand fra kommunen. Enhet for fysioterapitjeneste har faglig, administrativt og økonomisk ansvar for tilbudet (leie av lokaler, påmelding til gruppene, opplæring og veiledning av de frivillige mm).

I Trondheim har tilbudet eksistert siden 2006, og per i dag har kommunen 22 grupper med nesten 400 deltakere. Siden 2011 er modellen Sterk og stødig spredt til cirka 80 kommuner, og er stadig i vekst. Frivillig arbeid spiller en viktig rolle i velferdssamfunnet. Trondheim kommune ønsker å styrke samhandlingen med frivillig sektor ytterligere. Dette er forankret i kommunens Eldreplan 2016–2026 og Temaplan for frivillighetspolitikk 2018-2021, og er et viktig innsatsområde i den nasjonale kvalitetsreformen Leve hele livet.

LES OGSÅ: Alle over 75 skal få besøk

Helt siden starten i 2006 har disse treningsgruppene blitt ledet av frivillige instruktører som får opplæring og oppfølging av fysioterapeuter ansatt i kommunen. Det er riktig at frivillige i Sterk og stødig tidligere fikk et honorar, ikke lønn, fram til og med 2020. Intensjonen med honoraret var å dekke reelle utgifter for de frivillige instruktørene, eksempelvis reiseutgifter.

Endringer i skatteregler (2016) medførte at kommunen har hatt en lengre prosess med juridiske vurderinger for å se hvordan vi best både kan ivareta driftsmodellen Sterk og stødig, ivareta de frivillige og samtidig være innenfor juridiske og skattemessige retningslinjer. Gjennomgangen førte til at kommunen så seg nødt til å ta bort honoraret. Honoraret ble altså ikke tatt bort på grunn av innsparinger.

Frivillige i Sterk og stødig får i dag et tre dagers opplæringskurs, invitasjon til inspirasjonssamlinger to ganger i året, årlig førstehjelpskurs, T-skjorter med Sterk og stødig-logo og refusjon av dokumenterte utgifter knyttet til transport/parkering. De frivillige dekkes også av Trondheim kommunes ulykkesforsikring. En frivillig instruktør kan når som helst ta seg fri eller trekke seg fra oppgaven.

Dersom den frivillige instruktøren er forhindret fra å møte, vil fysioterapitjenesten sørge for at tilbudet opprettholdes. Enten ved en annen frivillig instruktør eller en fysioterapeut ansatt i kommunen overtar instruktørrollen midlertidig. I dag har vi mange dyktige frivillige instruktører i Sterk og stødig, og deres innsats er viktig for mange.

Det er venteliste på flere av gruppene, og vi ønsker å etablere flere grupper. Vi trenger derfor å rekruttere flere instruktører til Sterk og stødig. Vi håper at flere kan tenke seg å bli instruktør, slik at vi kan nå enda flere eldre med et viktig forebyggende treningstilbud. Du finner mer informasjon om tilbudet på kommunens nettsider: Treningsgrupper for seniorer

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå