Hva mener instituttet, professor Rye?

Det er påfallende at professor Moe underkjenner konklusjonen i rapporten uten å ville dokumentere hva han bygger sin påstand på, skriver innleggsforfatteren.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

Dette er et åpent brev til NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, ved instituttleder professor Johan Fredrik Rye. NTNU/Sintefs vitenskapsmagasin Gemini publiserte 31. 8. et intervju med professor Espen Moe ved det instituttet du leder. I intervjuet hevdet professor Moe – uten noen begrunnelse – at Norge må bygge mer vindkraft på land for å kunne nå vedtatte klimamål. Han uttalte dette til Gemini: «Det eneste det er realisme i, er å få produksjonen av fornybar energi opp, så fort som mulig. Og da trenger vi vindkraft, også på land.»

Jeg har gjentatte ganger bedt professor Moe om å begrunne denne påstanden, uten å få svar. Han har ikke villet komme opp med noen begrunnelse eller vist til noen dokumentasjon for påstanden.

En fersk rapport, «Energipolitikk på naturens premisser», viser at vi kan skaffe fram all den fornybare energien som trengs for å elektrifisere det norske samfunnet. Ifølge rapporten kan vi i tillegg få mye energi tilgjengelig også for ny industri, uten en eneste ny vindturbin på land. Rapporten er initiert av Motvind Norge og utarbeidet av en rekke fagpersoner med erfaring fra energifeltet og tilgrensende fagområder. En sammendragsrapport kan lastes ned som PDF.

Det er påfallende at professor Moe de facto underkjenner konklusjonen i rapporten uten å ville dokumentere hva han bygger sin påstand på. Jeg tillater meg derfor å be deg, som instituttleder, å avklare hvorvidt det professor Moe hevder representerer instituttets syn? Altså at vi må bygge mer vindkraft på land for å kunne nå vedtatte klimamål? Hvis dette også er instituttets syn, ber jeg om at du viser til den dokumentasjon dette bygger på, eventuelt hvilken forskning som ligger til grunn for standpunktet.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå