Gammel og til besvær

Når kan vi forvente at våre politikere tar de eldre på alvor og sørger for at de har en trygg og sikker pensjon? Spør samfunnsdebattant Kjell Helland.  Foto: Shutterstock

Saken oppdateres.

Debatten om oss eldre dukker i ulike sammenheng opp i media. Dessverre gjerne med et negativt fortegn. I en årrekke har vi blitt omtalt som en eldrebølge, som nærmest vil flomme inn over landet som en tsunami og skape vanskeligheter for norsk økonomi. Vi utgjør med andre ord et problem og er kostnadskrevende, og ikke minst så vil vi være skyld i at dagens velferdsordninger vil kunne få en negativ utvikling. Hvorfor denne holdning til oss som eldre?

LES OGSÅ: Eldreomsorg er og blir ei lei kjempeutfordring

Vil minne om at de fleste av oss eldre i dagens samfunn er ved god helse. Med andre ord vi ligger ikke det offentlige til byrde. Har vi glemt at dagens eldregenerasjon er de som uten tvil har vært med og bygd opp det velferdssamfunn vi i dag har. Derfor er det også beklagelig å oppleve at dagens minstepensjonister (150 000) har en pensjon som ligger under fattigdomsgrensa i Europa. Dette burde de så absolutt blitt spart for.

Det finnes mange eksempler på samfunnets holdning til oss eldre. Politikere lover, men følger ikke opp sine egne vedtak. I Trondheim ble det vedtatt en eldreplan for 2016–2026. I neste års budsjett mangler det fortsatt 50 millioner kroner for at eldreplanen skal kunne fullføres. Kan det skyldes fordi dette gjelder eldre?

LES OGSÅ: GPS på demente må prioriteres høyere

For kort tid siden var det en debatt på NRK TV som gjaldt underernæring på våre alders- og sykehjem. Her ble vi presentert for fakta, som viste til at i 2020 var 44 prosent av beboerne underernærte. Mange eldre med god helse i dag vil nok motsette seg å havne på et av våre alders- og sykehjem hvis egen helse gjør det nødvendig. I samme debatt fikk vi opplyst at kostnaden på mat for hver beboer kunne ligge på under 50 kroner pr. døgn. Dette for å spare penger. Dette er jo hjerterått. Ikke minst når vi vet at alders- og sykehjem tar 75–80 prosent av vedkommendes inntekt/pensjon månedlig.

Det jeg her peker på, er ikke noe nytt. Dette har vært en situasjon i altfor mange år. Hvor er våre politikere? Både i sine valgprogram og taler har de lovet at dette skal de få rettet opp, men ingenting skjer. Jeg betviler ikke at de mener det de lover, men når vi kommer til realitetene og bevilgningene, så stopper det. Det er alltid andre saker som i større grad får deres fokus. En venn av meg sa forleden i forhold til dette at; hadde vi bare vært en hoppbakke eller en firefeltsvei, så hadde nok pengene kommet. Er det slik det skal være? Skal vi som eldre bli betraktet som noe som har mindre verdi i samfunnet?

LES OGSÅ: Eldre i disse koronatider

Når kan vi forvente at våre politikere tar de eldre på alvor og sørger for at de har en trygg og sikker pensjon? At alders- og sykehjem blir et trygt og godt sted å være med nødvendig og god bemanning og med en sunn og god matservering, som bidrar til at de fortsatt kan ha en god livskvalitet i sine siste leveår. Selv om vi er blitt gammel, så er vi samtidig en del av samfunnet. Hvorfor ikke begynne å omtale de eldre som det de er, nemlig en viktig ressurs med stor betydning for mange deler av samfunnet? Det er tross alt ikke vår skyld at vi blir flere eldre i samfunnet.

Vil minne om at vi som eldre har betalt inn vår pensjon gjennom hele vår yrkesmessige periode. Den pensjonen vi i dag får utbetalt, betaler vi både skatt og trygdeavgift av i likhet med de yrkesaktive. Vi kjøper mat, klær og foretar reiser av vår pensjon. I likhet med alle andre bidrar vi til en næringslivsaktivitet i samfunnet som kommer alle til gode. Mange av oss deltar også gjennom frivillig arbeid som har stor betydning for mange organisasjoner og for samfunnet som helhet. Hva da med å sørge for at alle eldre får en trygg pensjon som en kan leve av, og at de av oss som må flytte til et alders- og sykehjem kan se frem til et trygt og godt opphold? Eller vil vi fortsatt bli betraktet som gammel og til besvær?

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå