Kjære politikere, bruk pengene på skole

Den nye regjeringen har sørget for ekstra millioner til Trondheim kommune. - Bruk pengene på skolen, oppfordrer. Robert Flataas.  Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

Kjære bystyret. Når dere nå ifølge finansdirektør Olaf Løberg får 50–55 millioner i økt handlingsrom, vil det være mange behov og ønsker dere skal dekke opp, det skjønner vi. Husk da i denne anledningen at halvparten av disse pengene er «skolepenger til fri bruk». Dere får med andre ord 500 000 kroner for hver skole, noe som utgjør 27,5 millioner kroner, men som dere står fritt til å benytte som dere selv prioriterer.

LES OGSÅ: Her er alt om Trondheim-budsjettet

Jeg vil bare på vegne av skolene minne dere på at vi nå er midt i en innføring av ny læreplan, hvor våre læreverk ikke lengre er oppdatert i henhold til den nye læreplanen. Enkelte bøker er sågar så gamle at de er levninger etter fordums tiders læreplaner. Våre elever trenger både nye lærebøker og digitale lisenser, og det jobbes i disse dager med hvilke behov man har.

En ungdomsskolereform er også på trappene, hvor blant annet valgfaget praktisk håndverksfag trekkes frem som en arena for mestring for våre elever. Dette er et populært valgfag på de skolene som har satt dette i gang. Mange skoler ønsker også å gi dette tilbudet, men kan dessverre ikke gjøre det innenfor dagens rammer. Dette valgfaget trenger friske midler for å kunne kjøpe inn materiell og utstyr, som man vil kunne trenge for å gi elevene den undervisningen som læreplanen legger opp til.

LES OGSÅ: Adresseavisens saker om barnehager

De pengene som i år er skolepenger til fri bruk, vil på ingen måte dekke opp for behovet til alle nye læreverk eller alle behov innenfor valgfaget, men det vil være en begynnelse. Flere ansatte i oppvekstsektoren, nært våre barn, er bevisst utelatt i denne saken, selv om dette også vil være viktig i året som kommer og de kommende årene.

Kjære politikere, dere har nå en unik mulighet til å prioritere elevene foran andre behov, med penger som i utgangspunktet var tiltenkt dem

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå