Klimaforskjell i Fjordgata

Kommentator Trygve Lundemo fikk nok mye å tenke på undet klimatoppmøtet, skriver debattanten..  Foto: NTB / Scanpix

Saken oppdateres.

Adressas faste kommentator, Trygve Lundemo, skriver at fjerning av 60 parkeringsplasser i Fjordgata bare er starten på en utvikling som vil øke kraftig. De er blitt enige om i Glasgow at det må bli mer buss og mindre bilkjøring. For Trondheims del må de som i sitt ærend er avhengig av bil, bruke bil også noen ganger til byen. Er det å stange rundt i byen en halv time for å finne en parkeringsplass miljø- eller klimavennlig?

LES OGSÅ: Åtte vedtak i Glasgow du bør vite om

Hvorfor benytter ikke flere bussen? Er det på grunn av prisen, eller lite fleksibel betalingsordning? Mener virkelig «klimapolitiet» at det er fornuftig å kjøre nærmest tomme, også dieseldrevne «togbusser» med tette avganger til tider med veldig lite personbefordring. Kanskje en idé å bruke busser etter behov.

De fleste er enige i at det er fornuftig med sykkelveier og frisoner i byen for fotgjengere, men biler vil være et nødvendig befordringsmiddel også i overskuelig framtid. Og da er det bare de som har klimaskylapper, som ikke ser at viktigheten av smidig trafikkavvikling generelt, er bra for miljø og klima.

LES OGSÅ: Avtale vedtatt etter dramatisk sluttspurt

Transport, bil, sykkel og fotgjengere må alle tas hensyn til. Naive påstander som ekskluderer bilismen, kan vi ta opp til diskusjon den dagen alle har hver sin befordringsdrone, drevet av naturlig energi. Verden må ta miljø og klimautfordringer på alvor, men tiltakene må ha troverdighet. Forstår at Lundemo fikk mye å tenke på etter klimakonferansen i Glasgow, men man må også forstå signalet når det omtrent bare er han og Stordalen som ikke reiste med privatjet.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå