«Det finnes mange forskjellige folk, men bare én type undervisning»

Maxmillian Nguyen Basmo (16), Charlottenlund, Trondheim  Foto: Privat

Saken oppdateres.

Hvorfor kan ikke elever velge hvordan de blir undervist?

For å være ærlig så forstår jeg ikke hvorfor jeg i det hele tatt må stille dette spørsmålet. At folk er forskjellige, er ofte brukt som et av hovedkjennetegnene til menneskeheten. Så jeg lurer virkelig på hvorfor skolen har samme type undervisning for alle elever. Det virker som at skolen har en spesifikk idé om hvordan alle elever er, selv om vi vet at det ikke er slik.

Les flere innlegg fra Adresseavisens skrivekonkurranse her!

Det finnes flere måter å beskrive hvordan mennesker er ulike, et fint eksempel på dette er: De ekstroverte (mennesker som får energi av å være/ jobbe med andre mennesker), de introverte (mennesker som trives bedre når de er/ jobber alene) og til slutt de ambiverte (mennesker som enkelt sagt er en blanding av de to nevnte gruppene). Dette er en ganske relevant måte å dele opp mennesker på, spesielt innenfor utdanning.

En løsning som kan lede til gunstigere utdanning, er at vi har to programmer som elever kan velge imellom. Det ene programmet kan appellere mer til de ekstroverte. Jeg forestiller meg er at læreren er livlig og vittig, samt god til å forstå de ulike elevenes samspill med hverandre. Ut fra det kan læreren lage gode samarbeidsoppgaver. Jeg tenker at programmet også bruker læring som inkluderer eleven, og med dette så mener jeg presentasjoner, ord for dagen (elever tar med seg noe hjemmefra, som skal vises fram og fortelles om til klassen), debatter osv.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Det andre programmet kan appellere mer til de introverte. Måten jeg tenker vi gjør det på, er at elever har egne arbeidsplasser som de kan pynte og gjøre ekstra trivelig å jobbe i. Læreren burde være rolig og artikulert, med tanke på at det kan være lav sjanse for at elevene stiller spørsmål. Elevene får gode oppgaver som gjerne er laget av læreren. Den neste ideen kommer fra personlig erfaring. Jeg føler meg mer motivert når oppgavene er det siste vi gjør, altså at skoledagen er ferdig i det sekundet jeg er ferdig med oppgavene.

Når det kommer til de ambiverte så er det bare å velge programmet som passer de best akkurat den dagen. Nå som jeg avslutter, så burde jeg nevne at dette er bare en av de mange tiltakene som vi bør innføre med tanke på mer tilpasset undervisning, eller som det også kan kalles: Bedre undervisning.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå