Kulturopprop: Nå er det bråhast! 

Saken oppdateres.

Kulturminister Anette Trettebergstuen, nå haster det veldig med å få på plass en ordning for å følge kulturlivet gjennom denne pandemien som ikke har sluppet taket og som påvirker alle arrangement her i Trøndelag, og sikkert flere steder i landet.

Vi har nå arrangert ulike kulturarrangement gjennom høsten, mange med en økonomi som stort sett baserer seg på publikumsinntekter i form av billetter og servering. Det har mange av oss måtte gjøre helt uten koronabevilgninger fra staten. Kulturlivet står nå helt uten en ordning for gjennomførte arrangement. Men vi ser at publikum vegrer seg for å delta på ulike kulturarrangementer.

LES OGSÅ: Store endringer i kulturbransjen

Myndighetene gjenåpnet samfunnet uten å oppfordre befolkningen til å ta i bruk kulturtilbud. I pandemiens begynnelse fikk vi først arbeidsforbud, så ble vi nesten beordret til å jobbe midt i pandemien. Det skjedde ved at kompensasjonsordningen ble utfaset til fordel for stimuleringsordningen med lovnader om at kostnadene for gjennomføringen skulle bli dekket. Det viste seg for mange senere ikke å bli dekket, og man ble satt i gjeld for å ha gjennomført arrangementet. Som eksempel viser jeg til Yggdrasil Teater som gjennomførte sitt familiearrangement i oktober 2020, og som ennå ikke har fått dekket kostnadene ved gjennomføringen. Saken er nå på sin andre runde i Klagenemnda over ett år seinere.

LES OGSÅ: St. Olav etterlyser strengere koronatiltak i Trondheim

Vi som skriver dette til kulturministeren nå, er arrangører i Trøndelag som har gjennomført arrangement de siste månedene, og som har opplevd en voldsom publikumsflukt på grunn av den pågående pandemien. I tillegg til arrangører som snart skal gjennomføre arrangement med dårlige salgstall av samme årsak. Det er som kjent ingen kompensasjonsordninger nå for gjennomførte arrangement, og det er også kjent i bransjen at man ikke opererer med den nåværende pandemien under force majeure i kontrakter.

Med andre ord; koronapandemien kan ikke brukes som begrunnelse for avlysing overfor oppdragstakere og underleverandører. Det har ført til mer eller mindre ulike kreative løsninger for avlysninger den siste tiden av arrangører som ser at de ikke får regnskapet til å gå opp når publikum uteblir. Det kommer til å bli et skred av avlysninger av alle mulige slags kulturarrangement i tiden fremover mot jul nå i takt med smitten som øker, spesielt i Trondheim hvor det gjeninnføres smittevernregler.

LES OGSÅ: Koronapass kan bli et godt virkemiddel

Kulturbransjen har ikke fått direkte pålegg om smittevernregler, men den indirekte effekten er slående. Publikum uteblir. Mange opplever å ha mindre publikum på sitt årlige arrangement nå i pandemiens andre år i et gjenåpnet samfunn enn i fjor da det var strenge krav til smittevern og delvis nedstengninger. Dette på tross av flotte anmeldelser, stor pressedekning, populære aktører/artister og mye PR-arbeid – med påfølgende kostnader rettet mot for eksempel sosiale plattformer, nyhetsbrev, plakater og lignende.

Vi ønsker at kulturministeren og Kulturdepartementet skal ta innover seg den pågående krisen i arrangørfeltet og snarest innføre en helt ny ordning som kan kompensere for billett-tap til gjennomførte arrangement. Man bør se på hvor enkelt man kan få til en forskrift som omfatter alle typer kulturarrangementer av profesjonelle aktører og enkel dokumentering på arrangementet, slik at Kulturrådet ikke har mulighet til synsing.

Det burde holde med å dokumentere at arrangementet har funnet sted, dokumentasjon på publikumskapasitet og forventet publikumsinntekt i normalsituasjon, minus faktisk publikumsinntekt nå i pandemien og dermed få kompensert billett-tapet. Det er faktisk så enkelt som det fordi arrangørene vil da med sine budsjetter få dekket selve gjennomføringen og kostnadene ved den, og vil da få betalt sine underleverandører osv. Ved å innføre en slik enkel forskrift vil saksbehandlingstiden hos Kulturrådet bli betraktelig redusert og underleverandører vil få betalt før arrangør i tillegg må betale inkassosalær osv. i påvente av en saksbehandling.

Det kan ikke innføres tak på ulike poster i budsjettene fordi det kan gå imot fagorganiserte aktører som har krav på ulike tariffavtaler. Men at for eksempel usannsynlige høye utgifter (uten dekning i gjeldende tariffavtaler i de ulike forbundene) eller kalkulerte overskudd fra billettinntekt ikke dekkes. En slik type ordning vil stimulere til økt gjennomføring av ulike arrangement.

Det vil være spesielt bra for de i det profesjonelle scenekunstfeltet som har billettinntekt som en stor del av produksjonsbudsjettet, en del av kulturbransjen som tydelig har vært nedprioritert så langt i pandemien. Ordningen vil likestille flere arrangement da en slik etterskuddsutbetaling ikke vil kunne la Kulturrådet bestemme hvilke profesjonelle kulturaktører som skal ha mulighet til å fremføre sin kunst.

Nå er det på tide at Kulturdepartementet med en ny regjering og kulturminister viser en tydelig linje på at de fortsetter å håndtere den pågående økonomiske pandemikrisen i det profesjonelle kulturfeltet. Vi oppfordrer herved sterkt til at kulturministeren blir en pådriver for en enkel billettkompensasjonsordning for gjennomførte arrangement med tilbakevirkende kraft fra og med 1. september 2021. Situasjonen er prekær!

Disse har signert kuturoppropet:

 • Bizarra Produksjoner AS – Trondheim
 • Break A Leg AS - Trondheim
 • Byscenen - Trondheim
 • Dampsaga kulturhus - Steinkjer
 • Dokkhuset Scene AS - Trondheim
 • Fabularium Produksjoner - Trondheim
 • Jødisk kulturfestival Trondheim - Trondheim
 • Katja Brita Lindeberg produksjoner - Trondheim
 • Konstellasjonen – Trondheim
 • Litteraturhuset i Trondheim - Trondheim
 • Musikalfabrikken - Trondheim
 • Norsk Revyfestival - Høylandet
 • Orkland kino og kulturscene - Orkland
 • Rabarbrateateret - Trondheim
 • Rai Rai Entertainment AS/D.D.E. - Namsos
 • Sjiraffen Kultursenter - Trondheim
 • Steinkjerfestivalen - Steinkjer
 • Teater Basun - Trondheim
 • Teater Fusentast - Trondheim
 • Teaterlaget i BUL i Nidaros - Trondheim
 • Trondheim Jazzfestival - Trondheim
 • Trondheim kammermusikkfestival – Trondheim
 • Trykkeriet Scene – Trondheim
 • Yggdrasil Teater AS – Trondheim
 • Inderøy Kulturhus - Inderøy

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå