På laksens premisser, Witzøe?

Når Gustav Witzøe påstår at dagens fiskeoppdrett foregår på fiskens premisser, ja da ser det mørkt ut for dyrevelferden, skriver innleggsforfatteren.  Foto: NTB / Scanpix

Saken oppdateres.

På Frøya.no 17. november i år siteres Gustav Witzøe på følgende: «Som alltid er det god og solid drift på laksens betingelser». Hvor korrekt er dette? Av all matproduksjon i Norge er det lakseproduksjonen som står for høyeste dødelighet. I noen områder dør så mange som hvert fjerde individ. Hard håndtering, hjertetrøbbel, ryggradsdeformasjoner, sår og parasitter står fremst i årsaksrekka.

LES OGSÅ: Lakebasert oppdrett eller sjøbasert oppdrett?

Jeg er verken veganer eller naiv. Her på gården slakter vi både gris og sau selv. Som del av øverste leddet i næringskjeden godtar jeg at vi holder dyr for matproduksjon. Og jeg tar del i den (heldigvis) økende anerkjennelsen av at dyra i fjøset og fisken i merdene kjenner forskjell på velvære og mistrivsel. Dyrevelferd koster, ja vel, men det er helt nødvendig for å oppnå et forsvarlig hav- og landbruk. Laksenæringa ligger dessverre langt etter landbruket i så måte.

Laks er en stor del av norsk matproduksjon. Framover vil vi ha stadig mer bruk for fiskeoppdrett. Matmangelen i framtida er avhengig av næringa. Men når Gustav Witzøe påstår at dagens fiskeoppdrett foregår på fiskens premisser, ja da ser det mørkt ut for dyrevelferden.

LES OGSÅ: Naturvernforbundet om lakseoppdrett på land: – Dette er ikke bra for miljøet

Havforskningsinstituttet erkjenner følgende: «Totalt sett er det betydelige dyrevelferdsproblemer i oppdrettsnæringen.» Videre: «I paragraf 23 er det lovfestet at dyreholder skal sikre at dyr holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov». Dyrevelferd defineres som «livskvalitet som oppfattes av dyret selv». Sykdom og høy dødelighet (som nevnt tidligere i innlegget), viser at Witzø har en forholdsvis lang vei å gå. Nå skal det tilføyes at mangelen på forsvarlig velferd for laksen ikke kun gjelder Witzøes lakseoppdrett, men denne kommentaren er et svar på hans påstand om « ... solid drift på laksens betingelser».

LES OGSÅ: En politikk for bedre fiskevelferd

«Fisk har et rikt utvalg av sanser og en relativt stor hjerne. Den har også læringsevner og hukommelse, og har i tillegg en avansert individuell og sosial adferd. Fisk har en kvalitativ bevisst opplevelse av å være til og at det er relevant å bekymre seg for deres velferd». (sitat hentet fra Havforskningsinstituttet). Mattilsynet vurderer oppnåelsen – med tanke på målet om god dyrevelferd og respekt for dyr - som ikke tilfredsstillende innen oppdrett av laks og ørret.

Forskning med fokus på menneskets forhold til fisk viser at vi tillater mishandling av oppdrettsfisk fordi vi ikke evner å sammenligne disse dyra med oss selv. Vi reagerer når et pattedyr lider, men ikke når tilsvarende skjer med et fiskeindivid. «Follow the money», er et greit kompass. Er det lønnsomt å si at «som alltid er det god og solid drift på laksens betingelser» – vel så sier man nettopp det. Men at det stemmer? Nei, det gjør det nok ikke.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå