God forebygging starter med foreldrene! 

Den beste rusforebyggingen starter med foreldrene. De er de viktigste rollemodellene for ungdommen sin, skriver innleggsforfatterne.  Foto: Kristin Svorte

Saken oppdateres.

Denne uka behandler bystyret et forslag fra MDG om å be Rusopplysningen utarbeide et undervisningsopplegg for ungdomsskolen. Vi i IOGT Trondheim (Norsk organisasjon som arbeider med rusforebygging) mener at dette er et lite gjennomtenkt og dårlig forslag. Målet med rusforebyggingen inn mot skolene må være å legge til rette for at enda færre unge bruker alkohol og narkotika.

LES OGSÅ: Rusreformen – omkamp?

Oppdaterte tall om narkotikabruk i Norge (fhi.no) viser at om lag en fjerdedel av unge mellom 16 og 24 år har prøvd cannabis, altså hasj eller marihuana. Cirka fem prosent oppgir å ha brukt det det siste året. Når det gjelder hardere stoffer, snakker man om helt lave prosenttall. Narkotikabruk er derfor ikke så vanlig som man i enkelte sammenhenger kan få inntrykk av.

Den store majoriteten av ungdom har restriktive holdninger til cannabisbruk. Det er et mindretall som prøver cannabis. Ungdom flest vil ikke bruke narkotika, og de ønsker det verken i venneflokken eller i skolegården. Det må være et uttrykt mål for forebygging i skolene å forsterke de negative holdningene til narkotikabruk i ungdomsmiljøene. Derfor må også avsender av et forebyggingsprogram være tydelig på at det er et mål at ungdom ikke skal ruse seg.

Les flere saker og innlegg om rusreformen her!

Sammen må vi jobbe aktivt mot normalisering av narkotika og alkohol i ungdomsmiljøene. Det er gode grunner til å anta at Rusopplysningen absolutt ikke bør få innpass i trondheimsskolene. Bak Rusopplysningen står Foreningen Tryggere Ruspolitikk som har en uttalt målsetting om å legalisere bruk og salg av cannabis. Jeg mener de har liten troverdighet som avsender for et forebyggingsprogram for å forsterke negative holdninger til narkotika blant ungdom.

Den beste forebyggingen starter med foreldrene. De er de viktigste rollemodellene for ungdommen sin. Men foreldrene trenger kunnskap, trygghet på holdningene sine og gode arenaer for å samarbeide for å gjøre nærmiljøet godt og inkluderende, og for å samarbeide om trygge grenser for de unge.

Forebyggingsprogrammene Sterk & Klar og Utsett er begge skreddersydde for å støtte og styrke rollen som ungdomsforeldre. Her i Trondheim trenger vi den typen forebyggingsprogrammer for å få oss foreldre på banen. Vi håper at trondheimspolitikerne tar ansvar og sørger for å gi flere stemmer og støtte til den tause majoriteten av ungdom som sier nei til narkotika.

Primærforebygging handler om å forhindre at et problem, sykdom eller skade oppstår. Du sender eksempelvis bilen din på service for å unngå at tekniske skader oppstår og for å forhindre at den blir trafikkfarlig. På samme måte beskytter du barnet ditt mot rusproblematikk gjennom å gi det forskningsbasert kunnskap om virkninger og om skadepotensialet ved rusbruk. Og ved å samarbeide med andre foreldre og skolen om å gjøre det lett for ungdom å si nei til narkotika.

Rusfeltet er komplekst, og vi vet at det er kombinasjonen av en rekke gjensidig styrkende tiltak som har best effekt. Kommunale handlingsplaner på hele rusfeltet, både alkohol og ulovlige stoffer, er viktige for å sikre trygge oppvekstvilkår for barn og unge. I slike planer er det viktig at en rekke sentrale aktører involveres. Eksempelvis er helsesektoren, politiet, skole, ungdomsråd, foreldreråd, idrett eller andre organisasjoner viktige for å få på plass en bredde av tiltak som samlet virker forsterkende. IOGT er pådriver for å få i gang lokalt arbeid på dette området.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe


IOGT Trondheim og omegn, Jørund Hølaas og Ole Martin Ringdal Oldervik, leder. 
        
            (Foto: Privat)

IOGT Trondheim og omegn, Jørund Hølaas og Ole Martin Ringdal Oldervik, leder.  Foto: Privat

På forsiden nå