BoA - nedskjæringer om igjen

Det er ikke første gang ansatte og brukere av Boa protesterer mot budsjettet for deres tjenester. Nå ber innleggsforfatterne om at kommunedirektørens forslag om kutt ikke blir vedtatt.  Foto: privat

Saken oppdateres.

Kommunedirektørens budsjettforslag innebærer nedskjæringer for tjenestene til personer med utviklingshemming i Trondheim kommune. Retten til disse tjenestene er hjemlet i «Pasient- og brukerrettighetsloven» og «Helse- og omsorgstjenesteloven». Disse rettighetene skal være konkretisert i den enkelte tjenestemottakers vedtak.

LES OGSÅ: Her er det rødgrønne forslaget til budsjettet

Det er med stor bekymring at brukerrådet ser at budsjettframlegget ikke tar hensyn til de rettighetene som er nedfelt i den enkelte tjenestemottakers vedtak. Av vedtakene skal det som kjent framgå hvilke tjenester tjenestemottaker skal kunne motta og i hvilket omfang disse skal ytes. Hvis tjenester og omfang av disse skal endres, skal det gjøres nye vedtak som brukeren kan klage på.

Man kan ikke gjennom budsjettforslaget først vedta nedskjæringer, for så å tilpasse tjenestene til en situasjon med mindre ressurser. Etter brukerrådets mening ivaretas ikke rettssikkerheten til tjenestemottaker slik det kommer fram i kommunedirektørens budsjettforslag.

LES OGSÅ: Inkludering, utenforskap og velferdspolitikk

Området BoA (Bo- og aktivitetstilbud) har gjennom mange år har vært underbudsjettert med den følge at det brukes mer enn budsjettet gir rom for. Det er en kjent sak at tjenestemottakere i BoA ikke får de tjenestene de har krav på. Dette er kommet tydelig fram i tilsynsrapporter fra Statsforvalteren. Dette problematiseres ikke i budsjettforslaget. Årets budsjettforslag gir ingen økning, men en reell nedskjæring. Det kommer fram mange gode intensjoner, men brukerrådet ser med stor bekymring på at det ikke legges inn midler til å gjennomføre disse.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå