Sterkt å kalle det en eksamensskandale

Det er ikke bare å trykke på en knapp og så konverterer vi eksamensform, skriver NTNU-ansatte om kritikken mot fysisk eksamen.  Foto: Adresseavisen

Saken oppdateres.

Som ansvarlig faglærer ved NTNU, som står midt oppe i en eksamensperiode, synes jeg Adresseavisen tyr til veldig sterke ord når de i fredagens utgave sier at det er en skandale at NTNU vil fortsette å avholde fysisk eksamen. Når Adressa baserer mye av artikkelen på innspill fra én gruppe studenter i denne saken, kan resultatet bli ganske skjevt og ikke representere den faktiske situasjonen. Jeg har følgende kommentarer til saken:

LES OGSÅ: Stor økning i sykefraværet under pandemien: – Det er vondt å være borte fra jobb

  • Studenter er både for og mot skoleeksamen, men det er klart at den gruppen som ikke fikk det som de ville (de som er mot) er den mest aktive i saken.
  • Vi har gjennomført et semester der studentene har sittet mye tettere i auditoriet enn de vil gjøre i eksamenssalen, og vi har hatt en studenter-Uke med mye tett samkvem.
  • Hjemmeeksamen (med alle hjelpemidler) kan ikke på en god måte teste kandidatenes kunnskaper og ferdigheter i mange av NTNUs fag, deriblant mitt eget emne, termodynamikk.
  • Hjemmeeksamen gjør det lettere for studentene å jukse. Derfor er det vanskelig å bruke ordinære bokstavkarakterer (A, B, …, F). I stedet har vi måttet bruke mye bestått/ikke bestått. For våre gode studenter (og de er mange) vil en A eller B ha mye større vekt enn bare bestått.
  • Studentene trenger karakterer på eksamen. Karakterer er viktige for studentenes videre karriere, enten det gjelder jobbsøknader, eller opptak til master- og doktorgradsprogrammer.
  • Vi ansetter studentassistenter (eldre studenter) til å veilede øvingsoppgavene i fagene våre. Det er stor konkurranse om disse stillingene. Som faglærer kan jeg ikke ansette studenter som «bare» har oppnådd bestått i faget; jeg trenger studenter som har fått A ved eksamen.
  • Sist, men ikke minst: Det er en del vikarierende motiver blant studenter som klager på NTNUs strategi for eksamen. Det er ingen tvil om at hjemmeeksamen er mer behagelig for de svakere studentene; og det tar seg bedre ut på vitnemålet med Bestått i et emne enn bokstavkarakter E. Så lenge studenten ikke er en potensiell A- eller B kandidat, er Bestått egentlig like greit som C, D eller E.

Adresseavisen forsøker å balansere denne artikkelen ved at prorektor for utdanning, Marit Reitan, blir intervjuet. Jeg savner stemmen til de studentene som er for skoleeksamen. En annen gruppe som heller ikke er hørt i saken, er faglærere som har lagt ned innsats i å lage gode eksamensoppgaver.

Det er ikke bare å trykke på en knapp og så konverterer vi eksamensform. For mange emner vil eneste alternativ være å utsette eksamen til neste år, og det er jo usikkert når situasjonen med pandemien har bedret seg såpass at selv studentene synes skoleeksamen er helt OK.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå