Årets trønder!

  Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

Det er flott at jobben med å finne Årets trønder engasjerer! Som juryleder har jeg imidlertid vanskelig for å se Trondheimselite-konspirasjonen i arbeidet, som debattanten mener å finne.

For meg er det et privilegium å få være med å plukke ut de fem kandidatene til Årets trønder og Årets trønderske hverdagshelt, basert på de utallige forslagene som kommer inn fra hele Trøndelag. Det er imponerende hvor mange gode trøndere som finnes, som på hver sin måte er glimrende representanter for vår region.

Gleden ble enda større da vi også fikk mulighet til å nominere og løfte hverdagshelter, de som ikke nødvendigvis vinner en publikumsavstemning gjennom mobilisering i sosiale medier. For meg henger begge de to kåringene svært høyt, og det forundrer meg at debattanten omtaler hverdagsheltene som «bygdefolk som driver med så mye rart uten betaling».

Jeg har kjapt sett på hva som kreves for å bli Årets trønder, basert på de siste fem års vinnere: Du må være fra bygda - og helst bo i Oslo. 4 av 5 vinnere er bygdetrøndere i Oslo. Jeg synes ikke Marit Bjørgen, Astrid S, Victor Sotberg eller Birgit Skarstein er dårlige trøndere, Oslo til tross.

Av årets kandidater er det riktig at flertallet bor i Trondheim. Men - Åge er fra Namsos, Tove Røstad er fra Vestlandet (men trønder læll), Ingeborg Senneset er fra Flå, Mikael Forselius er opprinnelig fra Sverige, mens Katrin Glatz Brubakk er, så vidt meg bekjent, fra Trondheim.

Hvor du kommer fra er viktig. For meg er det mye viktigere enn hvor du bor til enhver tid. Oppvekststed setter spor og preg på hvem du er og gir deg perspektiv. Det gjelder også oss i juryen. I år var det Hans fra Harstad, Berit fra Tydal, Siv fra Trondheim, Svein fra Steinkjer og Karianne fra Fosen. Selv er jeg fra Lundamo, uten at det skal brukes mot meg. Jeg har tilbrakt utallige sommere og helger på Hitra, dog. Kanskje det hjelper på?

Vi i juryen har ulike perspektiv og helt forskjellige fagfelt. Det er det som er utgangpunktet når vi jobber. Vi skal favne bredt – og til sammen ha et overblikk over folk fra og i vår region.

Vi er oppnevnt av redaktørene Kirsti fra Fosen og Amund fra Stjørdal, og så holdes vi i ørene av en streng organisator fra Drivdalen.

Det er ikke sikkert at juryen lykkes med alt i arbeidet, og det kan godt hende at vi kunne falt ned på andre kandidater. Jeg skal innrømme at det er høylytte diskusjoner – fordi det er så mange bra trøndere å velge i, og fordi vi i juryen er veldig forskjellige. Jeg tror en jury med andre medlemmer ville ha stått overfor akkurat de samme utfordringene.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå