Tendensiøs og upresis informasjon om skiløypestriden i Gjevilvassdalen

Oppdal Hytteforening, som er en sammenslutning av alle hytteeiere i hele Oppdal, har også skiløype på veg som kampsak, skriver Helge Stabursvik.  Foto: Frank Lervik

Saken oppdateres.

Adresseavisen har et stort oppslag om skiløypestriden i Gjevilvassdalen i Oppdal i avisa 23. desember. Artikkelen bærer preg av unøyaktigheter og delvis usanne påstander som ikke bør stå uimotsagt.

Gjevilvassdalen Hytteeierforening har ca. 150 hytter som medlemmer, og vi er Oppdals største hytteforening. I spørsmålet om brøyting har vi i alle år vært tilhenger av at skiløypa i dalen skal gå på vegen og at vegen ikke skal brøytes. Dette er et standpunkt vi deler med det store flertall av grunneiere, oppdalinger og hyttefolk i hele Oppdal.

Oppdal Hytteforening, som er en sammenslutning av alle hytteeiere i hele Oppdal, har også skiløype på veg som kampsak.

LES OGSÅ: Denne piggtråden splitter folket

LES OGSÅ: - Naboer og slekt er splittet. Folk unngår hverandre

Adressa har intervjuet en hytteeier som vil ha både bilvei og skiløype. Vedkommende er i klart mindretall. De fleste som har hytte i dalen, vil gjerne ta seg fram til hyttene sine på ski, slik vi har gjort i alle år. Dette var også forutsetningen da vi kjøpte eller bygde våre hytter. Det hevdes også fra en grunneier at folk vil ha rett til å kjøre til eiendommene sine. Dette er ikke riktig! Det er (med svært få unntak) ingen av våre 150 medlemmer som har krevd denne retten.

For Gjevilvassdalen Hytteeierforening har det også vært et stort poeng å holde den vakre seterdalen bilfri vinterstid. Uberørt og stille natur blir mer og mer en mangelvare.

De som vil brøyte, mener det er laget et «glimrende» alternativ til løype på vegen. Vi er mange som mener at dette ikke er tilfelle. Den alternative løypa har langt lavere standard på mange måter: bredde, linjeføring, utsikt, prepareringsmuligheter, lavterskeltilbud osv. Det hevdes av den intervjuede grunneier at ingen går inn til Gjevilvasshytta med små unger. Dette er heller ikke sant. Vi kan observere både masse unger og andre ikke fullt så spreke skigåere på Gjevilvasshytta på fine skidager. Skiløype på vegen er kvalitativt et langt bedre tilbud til skiinteresserte i hele Oppdal!

LES OGSÅ: Hyttefolk om løypestriden: Det er bedre å gå på ski i Trondheim enn fra hytta i Oppdal

Vi skal også huske at de fleste hytter og setereiendommer ligger langs vegen. Dersom løypa flyttes langt bort fra vegen, vil svært mange få en lengre og mer kronglete veg fra preparert løype til sine eiendommer.

Det foreligger en litt uklar dom fra jordskifteretten om at noen grunneiere har rett til å brøyte vegen i næringssammenheng. Dette respekterer vi. Men det å ha rett er ikke bestandig det samme som å gjøre rett!

Hva slags krefter er det som egentlig er i spill her? Hvorfor er det noen som iherdig går inn for å brøyte vegen – mot det store flertallets vilje? Vi i Gjevilvassdalen Hytteeierforening er overbevist om at motivasjonen er å få etablert en vinterbrøytet veg for å gjøre det lettere å bygge ut flere og større hyttefelt i dalen. Dersom dette skjer, vil Norges vakreste seterdal bli ødelagt for alltid.

Den ene grunneieren som intervjues i artikkelen påstår at det ikke blir fred i dalen dersom vegen ikke kan brøytes om vinteren. Jeg vil si det motsatt. Det blir neppe fred i dalen så lenge vegen blir brøytet!

Politisk redaktør Siv Sandvik holder deg oppdatert: Abonner på hennes nyhetsbrev her!

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå