Spennende om nytt museum!

Høyretopper advarte i en kronikk mot å satse på et nytt, stort museum. Venstres Erling Moe mener derimot forslaget om et nytt museum på Leuthenhaven er interessant.  Foto: Adresseavisen

Saken oppdateres.

Forslaget om et nytt museum for kunst og design på Leutenhaven er spennende. Det gir muligheten til å etablere et tilgjengelig museum for folk flest, mer visningsareal og forening mellom ulike kunstuttrykk. Forslaget fra styret i Museene i Sør-Trøndelag skal til politisk behandling. Jeg er overrasket over de som allerede nå er skråsikre, og skuffet over Høyre som i en kronikk i Adressa 3. januar vender tommelen ned for Leutenhaven-alternativet.

Høyre har landet på å bruke dagens to museumsbygg som utgangspunkt for framtidas museum. Begge byggene er i dårlig forfatning, det ene allerede stengt. Ingen regjeringer har så langt lagt penger i å utbedre dem. Trondheim har hatt lite gehør hos nasjonale myndigheter når det gjelder kulturbygg, med et lite unntak for Rosendal. Det er staten som må stille opp for museene i Trondheim. Enten ved en storsatsing på å fikse dagens bygg, eller ved å bygge nytt.

LES OGSÅ: Vi trenger flere svar før vi kan juble

Det er gode argumenter for å bruke de eksisterende museene som utgangspunkt for et nytt. Det er flotte bygg, viktige arkitektonisk og har en historie knyttet til kunst og kultur. En slik løsning krever imidlertid tilbygg/nybygg. Utfordringene med å gjøre dette i naboskapet til Nidarosdomen er formidable, ikke minst av antikvariske hensyn. Dette kan sende museumssaken ut på en ny ørkenvandring. Noen tar også til orde for å bruke rådhuset til museum. Også Høyre er inne på det. Ombygging av rådhuset til museum, etablere et nytt rådhus, samt etablere logistikk mellom ulike museumsbygg, virker svært kostbart og uhensiktsmessig.

LES OGSÅ: Byantikvaren vil ha museum i rådhuset

I debatten er det blitt hevdet at det er gammeldags å bygge nytt museum. Byutviklingen ved det gamle havneområdet i Oslo viser det motsatte. Munchmuseet, Operaen og det nye biblioteket er plassert midt i byen, har inviterende inngangspartier og store åpne arealer. Verdenskunsten til Munch har fått verdige utstillingsrom. Jeg var der nylig, og hele dagen var utsolgt. Munchs kunst presenteres på en helt annen måte enn i det gamle museet på Tøyen.

Også det nye biblioteket ved siden av Munch syder av liv. Slik skal moderne kulturbygg være. Trondheim kunstmuseum er et flott bygg, men inngangspartiet er like lite inviterende som Stortingets trapp og tunge dører. Når det nye Nasjonalmuseet åpner, vil vi også oppleve et inviterende og åpen kulturarena med gode visningsareal. Det gamle Nasjonalmuseet hadde også en fasade og et bygningsuttrykk fra tidlig 1800-tall, monumentalt men lite inviterende, og areal ikke tilpasset hvordan vi formidler kunst i dagens samfunn.

LES OGSÅ: Arkitekt advarer mot kjempebygg

Jeg synes retorikken om «praktbygg» og «signalbygg», er et feilspor. De nye kulturinstitusjonene i Oslo er selvsagt alt dette, men er først og fremst åpne og inkluderende arenaer for kunst og kultur, med plass nok til at kunsten kommer til sin rett. Det er dette som er viktig. Hannah Ryggen-salen på Kunstindustrimuseet er flott. Men hun fortjener saler på linje med Monumentalrommet i det nye Munchmuseet.

Et nytt bygg kan selvsagt gjøres bærekraftig også når det gjelder miljø og klima. Og de gamle byggene kan også brukes til kunst og kultur selv om vi bygger nytt, slik det skjer med det gamle Nasjonalmuseet i Oslo. Trondheim har for eksempel en stor, men helt bortgjemt, kirkekunstsamling. Den kan inn i lokalene til Kunstmuseet. Nærheten til Domen gjør det naturlig.

Jeg synes museene har lansert et interessant forslag. Og jeg synes det er en bonus om Leutenhaven utvikles til et byrom for folk og kultur etter at byens politikere har reservert den for biler gjennom femti år. Alternativet med å legge museet på Dora er også spennende, sett i sammenheng med utviklingen av Nyhavna. Fram til vi får saken til politisk behandling skal jeg følge debatten med stor interesse.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå