Et monument til besvær

Debattanten er kritisk til fylkeskommunens økonomistyring og investeringen i ny videregående skole i Vanvikan.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

I Adresseavisen mandag 20. desember 2021 skriver lederen om den store gjeldsbyrden til Trøndelag fylkeskommune (TFK). Det nevnes at Utdanningsforbundet i Trøndelag er bekymra og slår alarm om den økte gjelda i TFK. De frykter for kvaliteten og tilbudet i den videregående skolen i fylket.

LES OGSÅ: På lag med lærere, elever og foreldre

Nå har fylkespolitikerne behandlet budsjettet for 2022 uten å gjøre noe med dette. Gjelda øker og en større andel av inntektene til TFK går til å håndtere renter og avdrag. Videre nevnes at TFK er blant de mest gjeldsbelastede fylkeskommunene i landet. Fylkesdirektøren har advart politikerne mot å investere for mye, men lite skjer for å redusere gjelda. «Dette må vi ta på alvor», sier fylkespolitikerne og vedtar noe stikk motsatt.

Det ropes om oppløsning av sammenslåtte kommuner og spesielt fylkeskommuner, og Hurdalsplattformen legger vel til rette for det. Men er det rett prioritering med tanke på situasjonen landet befinner seg i? Fylkesordfører i TFK, Tore O. Sandvik, gikk i en kronikk i VG 30. desember 2021 ut mot egen regjering og advarte mot å bruke milliardbeløp på «skilsmisser», nå med bakgrunn i den dårlige økonomien, spesielt i egen fylkeskommune med kutt i kollektivtrafikk og fylkesveier.

LES OGSÅ: Trøndelag er litt vel høy på seg selv nå

Sandvik mener staten heller må prioritere løft i tjenestene fylkene skal levere. Det har han mye rett i. Men tror dette tynges mer av prestisje og lovnader, mens rop om hjelp til kommuner og fylkeskommuner har pågått en mannsalder. Tror nok Sandvik uansett må bite i det sure eplet og innse fakta.

I Vanvikan i Indre Fosen skal det bygges ny Johan Bojer videregående skole. Dette er også et resultat av prestisje og prinsipper. Det bærer preg av dårlig prosjekteringsarbeid, og det skulle ikke vært lov av en offentlig instans å gjøre en så slett jobb med alle merkostnader dette prosjektet medfører. Det er i første omgang beregnet en budsjettsprekk på 70,3 millioner kroner over en budsjettramme på 371,8 millioner. Og det er foreløpige tall.

LES OGSÅ: De rødgrønnes Frostaerklæring

Mye tilsier at sprekken blir større, skal vi tro eksperter på området. Dette kommer i tillegg til en økende utgift til Indre Fosen kommune med utbygging av infrastruktur og tilrettelegging. Indre Fosen kommune balanserer fra før på en knivsegg i forhold til å havne på Robek-lista, og trenger ikke økte utgifter. Ved siden av dette igjen kommer et drastisk fall i elevgrunnlaget som igjen medfører mindre tildeling av ressurser for drift. Vil det gå utover tilbudet?

Jeg vil inderlig be dere kjære folkevalgte fylkespolitikere om å revurdere dette prosjektet som er blitt et skrekkmonument over en feilslått sammenslåingsprosess i Indre Fosen. Det er våre skattepenger som ødsles. I tillegg stoppet Arbeidstilsynet videre utbygging og satte spørsmålstegn ved om det er tilstrekkelig plass og dagslys i nybygget. Burde det i det hele tatt vært et tema?

Det stiller igjen spørsmål om det i det hele tatt er riktig å bygge denne skolen her. Mange har advart mot størrelsen på tomta og beliggenhet, og det viser seg nå å være berettiget. Det er for liten plass på havna i Vanvikan. Manglende parkeringsplasser og utearealer. Prosjektet burde øyeblikkelig blitt stanset og tomta solgt/overført til næringslivet som kunne utnyttet tomta med det potensialet den har i næringsøyemed.

Hva vil det koste fylkeskommunen å skrinlegge prosjektet og heller satse på de to skolene som eksisterer, eventuelt utføre en ytterst liten oppgradering av skolen i Rissa, som så kan huse alle elevene i 20 år fremover? Er TFK så bundet opp i avtaler at dette ikke lar seg gjøre?

Det har tidligere flere ganger blitt stilt spørsmål om kostnadsbildet til den nye videregående skolen i Vanvikan. Fylkesadministrasjonen svarte at de ikke delte bekymringen om manglende kontroll på fremdrift og kostnader. Det ble bedyret full kontroll på pengebruken. Og så detter det plutselig ned en budsjettsprekk på over 70 millioner. Og hvem må betale? Det er vi skattebetalere, først og fremst i økte skatter og avgifter, men også i form av kutt i tjenester og tilbud. Vi vil få mindre igjen for hver krone vi betaler i skatt.

Skal Trøndelag fylkeskommune med Sandvik i spissen få fortsette å ødsle med våre skattekroner? Mange fylkesveier er i så dårlig forfatning at de er nesten umulig å kjøre på. Elevtallet i videregående går ned og det kuttes i kollektivtilbudet. Hvilke ambisjoner har fylkeskommunen?

I Frostaerklæringen fra 2019 ble samarbeidspartiene Ap, Sp, SV og KrF enige om en felles politisk plattform for å utvikle Trøndelag. Her skulle det satses på verdiskapning, utdanning, infrastruktur og kultur. Da kan man ikke tillate seg å rote bort midlene som skal brukes til dette. Da oppnås det ingen resultater. Prosjekter må være gjennomtenkt og ikke trumpet gjennom på grunnlag av intensjoner om prestisje og prinsipper. Fornuften og rasjonaliteten må få innpass først.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe


På forsiden nå