Blokkfortetting på Dyrborg

«Sett fra Elvegata», står det om denne skissen i saksdokumentene.   Foto: TAG ARKITEKTER/YME ARKITEKTER AS

Saken oppdateres.

Som direkte nabo til utbyggingstomt har jeg følgende innspill til blokkfortetting på Dyrborg (artikkel i Adressa 27. 12. 2021). Nå er det Trondheim sin tur med stygg blokkfortetting. Verneverdig villa og gammelt skogsområde skal rives/fjernes for å gi plass til tett bebyggelse av blokker, støttemurer og åpen parkeringskjeller.

LES OGSÅ: Opphever politikernes ja til omstridte leiligheter

Området er godt synlig fra hele byen og er del av såkalte «grønne vegger», som kommunen opprinnelig hadde tenkt å bevare. Hvorfor kan man ikke bare fortette med samme type saltakshus som finnes i området? Foreslått blokkbebyggelse med flate tak minner om favelas og vil framstå som stygge sår i de tidligere grønne vegger.

Nå skal prosjektet vinkes gjennom med bare mindre endringer, på tross av at kommunen og byantikvaren tidligere har vært kritisk innstilt. Prosjektet bryter helt med stedskarakter (villastrøk) uten å gi nok tilbake. Stien som er nevnt som kompensasjon, er på grunn av 13 trappeløp ikke universelt utformet. Hvem brøyter disse trappene? Hva nytter stien for folk med barnevogner, sykler og rullestoler.

Biladkomst er planlagt uten trafikklysregulering i Byåsveien. I rushtid vil bileierne fra 61 nye parkeringsplasser fort oppdage muligheten for å kjøre via Sverdrups vei, siden den har trafikklys. Sverdrupsvei som er smal og uten fortau, tåler ikke ekstra biler. Det bør etableres i det minste gjennomkjøring forbudt mellom Sverre Hassels vei og Sverdrups vei. Vi som har barn på Åsveien skole, er overrasket over at skoleveien skulle kunne oppfattes som akseptabelt trygg med de få tiltakene som er tiltenkt. Kryssing av firefelts bilvei uten midtrabatt (Byåsveien) og smalt fortau med slitt fortauskant i Byåsveien gjør skoleveien utrygg.

LES OGSÅ: Skal rive bensinstasjon i Trondheim og bygge nytt i seks etasjer

Eksisterende eneboliger vil miste utsikten, sollys og beliggenhet mot skogen. Innsikt og støy fra de nye felles takterrassene og uteplasser kommer som en bonus. En kompensasjon for tapt bokvalitet er ikke tilbudt. I koronaens tid burde man utsette slike fortettingsprosjekter som krever kollektiv transport. Dessuten er det uakseptabelt at folk på hjemmekontor plages månedsvis/årevis med støy fra sprenging, fjellsaging og lastebiltrafikk.

Avslutningsvis er det verdt å merke seg at kommunens endringspunkt nr. 2 har en vesentlig feil. Tomt 421/263 har ingen adkomst til avstikker fra Byåsveien. Muligens mener man 421/261? Litt pinlig kanskje, at man forlanger stenging av adkomstvei for feil eiendom. Her skulle det åpenbart gå veldig fort før jul, slik at det blir minst mulig opprør når prosjektet vinkes gjennom i juleferien.

Her er det svært mange gode punkter i naboenes innsigelser fra 2016/2017 som har blitt avglemt på veien. Er det kanskje derfor ikke naboene har blitt oppdatert med informasjon om den nye planen anno julen 2021? Det holder ikke å skrive i avisa at naboene er godt informert og involvert, når det er fem år siden informasjonsmøtet, og det har kommet null informasjon på fire år.

Etter diverse skandaler med byggeprosjekter ville man forvente at kommunen og politikerne tar med seg erfaringene fra flere av utbyggingene som de angrer på i nabolaget vårt, og sørger for en bedre stedstilpasset og kvalitetssikret detaljreguleringsplan for Dyrborg enn det som nå ligger til behandling i bygningsrådet 11. 1. 2022.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå