Samer og særrettigheter

Debattanten er kritisk til at samer har særrettigheter på Fosen. Her er statsråd Marte Mjøs Persen på omvisning i Roan Vindpark.  Foto: Kim Nygård

Saken oppdateres.

Det ser ut til at samene kan ture fram med sine særrettigheter uten at verken politikere, media eller andre tør å stille kritiske spørsmål. Ta nå det sist aktuelle som gjelder vindmøllene på Storheia i Åfjord. De er ikke vakre der de skjemmer ut naturen både fysisk og visuelt. Men, de produserer strøm som nettopp i disse dager viser hvor livsviktig strøm er i et moderne samfunn.

LES OGSÅ: Jeg skjønner ikke hvorfor sametingspresidenten går så hardt ut

Jeg antar at også samene drar nytte av strømmen derfra og fra Altavassdraget. Så noen konkrete spørsmål: Hvor mange samer er det som lever av reinen som beiter på Storheia? Hvor mye omtrent utgjør dette i årlige inntekter? Er det så at storsamfunnet også subsidierer denne næringa, og hvor mye årlig? Hvor mange reinsdyr er helt avhengig av beiteområdet på Storheia før og etter vindmøllene?

LES OGSÅ DETTE DEBATTINNLEGGET FRA STATSRÅDEN: Vi skal sikre samenes folkerettslige vern

Dersom samene har særrettigheter der, så har kanskje vi andre noen rettigheter også. Skal vi få kompensert for visuelle ødeleggelser, redusert turterreng og delvis ødeleggelse for bærsanking mm. Jeg er sikker på at samene med sine statsstøttede organisasjoner og et godt bemannet sameting ikke har problemer med å svare på disse spørsmål.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå