Er vi klar over hvor stort areal vindkraften legger beslag på?

Støy fra vindkraftanleggene beslaglegger 481 km2 areal som ikke er egnet til rekreasjon og friluftsliv, skriver Bård S. Solem.  Foto: Christine Schefte

Hvis vi «flytter» anleggene på Fosen ned til Trondheim, kan vi kanskje forstå hvor store naturområder på Fosen som er industrialisert. Støy fra anleggene beslaglegger 481 km² som ikke er egnet til rekreasjon og friluftsliv. 236 km² har støynivå som ikke tillater bolig- eller fritidsbebyggelse.