Fastleger: - Ordningen med medisiner på blå resept er i spill

Fastleger i Trondheim reagerer sterkt på at myndighetene truer med store bøter for «slepphendt» utskriving av medisiner på blå resept.  Foto: NTB / Svanpix

Saken oppdateres.

«Blåreseptordningen» er en de viktige velferdsordningene i vårt land. Tanken bak er at pasienter med kroniske sykdommer, som må bruke kostbare medisiner i lang tid, ikke skal være økonomisk skadelidende av dette. Dette er en veldig god ordning og en respektfull rettighet med betydelig sosial profil. Men hvordan skal man avgjøre hvem som har rett på medisiner på blå resept? Og hvem skal gjøre det?

LES OGSÅ: Nå innføres gebyr for regelstridig forskriving av legemidler

Rettighetene er definert i egne offentlige retningslinjer. Og det er fastlegen som er tiltenkt de konkrete rettighetsvurderingene for hver enkelt pasient, og for hver enkelt resept. Som fastleger i Trondheim er vi stolte av både velferdsstaten og ordningen med blåresept. Vi er ydmyke over at vi er gitt tillit og myndighet til disse beslutningene. Vi forsøker å holde oss oppdatert på retningslinjer. Og vi kjenner ofte våre pasienter godt, og forsøker å gjøre god skjønnsforvaltning.

Men det er ikke slik at kliniske rettighetsvurderinger er enten/eller, sort eller hvitt. Mange problemstillinger befinner seg i gråsonene. Det er den allmennmedisinske hverdagen. Og det trives vi med. Vi liker å finne gode helseløsninger for akkurat deg, akkurat nå. Sammen med deg. Det er derfor vi har valgt å bli fastleger. Men de løsningene finnes ikke alltid ferdig formulert i retningslinjer.

På overordnet nivå er det Helfo som administrerer blåreseptordningen. Fastleger jobber på et vis på oppdrag fra Helfo. Blåreseptordningen er kostbar. For kostbar? Helsemyndighetene bekymrer seg for dette, og har tanker om at ordningen har glidd ut. At legene har blitt for slepphendte. At for mange pasienter får medisiner på blå resept uten rett på det. Av denne grunn er det nå iverksatt styrkede kontrolltiltak rettet mot legene. Fra januar i år gjelder en ny forskrift om dette. Hvis man som lege blir tatt i feilaktig eller slepphendt praksis med hensyn til blåresepter, kan det utferdiges et «overtredelsesgebyr», det vil si en bot, inntil 200 000 kroner.

LES OGSÅ: - Vi har advart lenge om at det vil rakne. Nå rakner det

Hva vil dette bety for deg som får medisiner på blå resept? Slik vi leser instruksen fra Helfo, er det tid for innstramming. Vi fastleger opplever nå at vi er satt i en mer utrygg situasjon som gjør at vi må vurdere ting på nytt. I tvilstilfeller og i gråsonene vil vi nå rimeligvis oftere falle ned på at du dessverre ikke har rett på blåresept. Gitt trussel om en ikke ubetydelig bot hvis vi vurderer feil. Du må også påregne å måtte komme hyppigere til time for å få utskrevet resepter. Til deg som har marginal økonomi, og nå blir engstelig for å miste medisiner på blå resept: trolig ordner det seg. De fleste resepter er godt «innenfor». Men vi kan ikke garantere dette nå.

Vi fastleger trives bedre i behandlerroller enn som kontrollører. Men om vi ikke hadde godtatt og hatt respekt for disse forvalterrollene, kunne vi ikke vært fastleger. Gitt den nye forskriften opplever dessverre mange av oss at myndighetene tar utgangspunkt i at vår skjønnsforvaltning kan være potensielt kriminell. Vi tror det er uhensiktsmessig å drifte en velferdsstat basert på mistillit og straff.

Vi synes uansett at dere, våre pasienter, bør være informert om situasjonen, slik at vi kan finne ut av dette sammen. Uten at leger blir bøtelagt oppover ørene, eller at pasienter må slutte med medisiner på grunn av. pengeproblemer. Det er det siste som er mest alvorlig. At de mest svaktstilte gruppene igjen risikerer å bli hardest rammet av innstramminger. Folk med brukbar økonomi vil oftest kunne klare litt større medisinutgifter. Fastleger overlever sine bøter.

LES OGSÅ: Fastlegeopprør i helseministerens hjemkommune: - Fare for liv og helse

Uansett: Fastleger er bare mennesker, og dessverre tror vi den nye utryggheten vi er satt i kanskje vil kunne merkes på oss. Bestill deg time så tar vi en prat om dette. Og ikke bli for stresset om det er vi som kaller deg inn til en slik samtale. Eller at ventetiden på time hos oss blir enda lengre. Nå vet du hvorfor. Og vi må for all del ikke la byråkratisk etablert mistillit ødelegge lege/ pasientforholdet. Der må det være tillit som gjelder. Som før.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe


På forsiden nå