Et utvidet V&A museum i Trondheim?

Poenget er ikke å etterlikne det kjente V&A i London, men å bli inspirert til å tenke hva en kombinasjon av kunstmuseet, kunstindustrimuseet og Munkegata 1 kunne bli, skriver innleggsforfatteren.  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Diskusjonen om nytt kunst- og kunstindustrimuseum lever videre. Museene i Sør-Trøndelag har landet på nybygg i Leutenhaven, mens byantikvaren vil foretrekke å utvikle de gamle museene. Jeg vil argumentere for at Trondheim rådhus trekkes sterkere inn i denne diskusjonen.

LES OGSÅ: Denne debatten bør pågå i lang tid framover

Som mange vet, er ikke Trondheim rådhus bygget som rådhus – hvor prektig mange i dag enn måtte mene at «rådhuset» er. Trondheim rådhus ble bygget som det nye og staselige hovedbygget på Trondhjems Tekniske Læreanstalt, TTL. Fortsatt finnes emblemene til de ulike tekniske linjene i glassmaleriene i trappeoppgangen i bygningen. En av grunnene til å lage et så prektig bygg i 1890-årene var at mange forventet at det kunne bli sentralt i kampen om å få den nye tekniske høyskolen til Trondheim med parken på baksiden som ekspansjonsområde.

Nå gikk det bare delvis slik, høyskolen kom, men ikke til Munkegata 1 og skolen som fortsatte der ble nedgradert fra fireårig til toårig (og skiftet navn til Trondhjem Mellomtekniske Skole, senere Trondheim Tekniske Skole), og flyttet til slutt i 1930 ut av Munkegata 1 etter 33 år i bygningen.

LES OGSÅ: Vi trenger flere svar før vi kan juble

I de 60 årene disse skolene eksisterte, representerte de en litt annen innfallsvinkel til teknologi enn det vi i dag forstår med ordet. Allerede fra starten i 1870 var det tradisjonen fra «de praktiske kunster» som dominerte. Fra begynnelsen av 1800-tallet var «kunstene» delt i to: De praktiske og de skjønne. Noen fag kombinerte begge, slik som TTLs arkitektlinje, mens de andre lå nok nærmere de praktiske kunster.

For å forstå denne tilknytningen mellom teknikk og kunstene, er det kanskje mest relevant å se på museer som har tatt vare på denne forbindelsen – og hvorfor ikke det mest berømte: V & A i London også kjent som Victoria and Albert Museum of art and design. Grunnlaget for museet var den store verdensutstillingen i London i 1851 der all verdens teknikk skulle vises fram.

LES OGSÅ: Byantikvaren vil ha museum i rådhuset

I dag ville vi ikke forbinde teknologi med dette, men snarere kunsthåndverk. Men for samtiden var dette det ypperste av teknikk tilgjengelig. Slik kom også TTL og Munkegata 1 til å representere de praktiske kunster mer enn vitenskapsbasert teknologi. V & A er senere utviklet videre og bredere. Poenget er ikke å etterligne, men å bli inspirert til å tenke hva en kombinasjon av kunstmuseet, kunstindustrimuseet og Munkegata 1 kunne bli.

Kandidatene fra TTL ble spredd over hele verden. Det som gjorde at de fikk arbeid, var deres praktiske ferdigheter basert på tegneutstyr og regnestav. De var praktikere, konstruktører (designere ville vi kanskje kalt dem i dag) og tegnere. Selve bygningen, det nåværende rådhuset, er tegnet av to av skolens tidligere elever (L. Solberg og J. Christensen).

Hva ville derfor være mer på sin plass enn å se på sammenhengen mellom kunstindustrimuseet, rådhuset og kunstmuseet når et nytt museumsanlegg skal planlegges. De ligger jo nesten ved siden av hverandre og representer hele spennet mellom de praktiske og skjønne kunster. Kanskje er det heller et nytt rådhus som burde bygges i Leutenhaven og heller la Munkegata 1 få tilbake noe av sitt opprinnelige mandat, og heller ta opp igjen mottoet fra Trondheim tekniske skole: «Med haand og aand».

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå