Ikke vingeklipp Luftforsvaret!

I Ørland finner vi et stort, allerede etablert fagmiljø, enkel tilgang til utstyr og man vil være i nærheten av det eneste stedet i Trøndelag med et reelt behov for flyfaglærlinger, skriver AUF i Ørland  Foto: Privat

Saken oppdateres.

I årets statsbudsjett ble det klart at Trøndelag fylkeskommune får ei ny landslinje for flyfag. Forberedelsene er godt i gang fordi allerede i 2023 vil de første elevene kunne begynne skolegangen på den nye flyfaglinjen. Fylkestinget har ennå ikke bestemt seg for hvor linjen skal ligge, men svaret er egentlig ganske åpenbart; på Fosen videregående skole!

LES OGSÅ: Tåketale om flyfaglinjen i Trøndelag

I dag er det snart ti år siden Stortinget vedtok at Ørland hovedflystasjon, nå kjent som Norges hovedflystasjon, skulle huse våre splitter nye F-35 jagerfly. Denne investeringen er en av de aller største og aller dyreste vi har sett i Norge. For at et såpass stort prosjekt skal lykkes, kreves det svært mange personer med ulik kompetanse. Det trengs blant annet jagerflypiloter, brannkonstabler, vernepliktige og renholdere, men i dette tilfellet skal vi forholde oss til flymekanikere. Det kan nemlig ikke tas for gitt at Luftforsvaret har nødvendig personell til å vedlikeholde jagerflyene våre. Vi må derfor garantere at det også i framtida utdannes dyktige flymekanikere.

Som følge av blant annet hovedflystasjonen er Ørlandet blitt Forsvarets tyngdepunkt i Trøndelag. Det har bidratt til at Forsvaret har dype røtter og et stort nærvær i lokalsamfunnet. Et slikt nærvær vil være betydelig ved den nye flyfaglinjen, ettersom Luftforsvaret i 2020 hadde hele 26 av de 27 flyfaglærlingene i Trøndelag. Fosen videregående skole vil være den eneste skolen i Trøndelag som vil kunne tilby noe slikt. Her finner man et stort, allerede etablert fagmiljø, enkel tilgang til utstyr og man vil være i nærheten av det eneste stedet i Trøndelag med et reelt behov for flyfaglærlinger.

LES OGSÅ: Trøndelag får flere flyteknikere

I Frostaerklæringen, lagd av blant annet Trøndelag Arbeiderparti og Trøndelag Senterparti, står det at «vi vil sikre en desentralisert skolestruktur i hele Trøndelag». Prinsippet handler om noe ganske viktig; for å sikre behovet for fagfolk, spesielt i distriktet, er utdanningstilbudet nødt til å være desentralisert. Dette vil i tillegg være helt avgjørende for å sikre fremtidig bosetting i hele fylket. Flystasjonen er en hjørnestein, ikke bare i Ørland kommune, men faktisk i hele fosenregionen. Her vil en flyfaglinje og tilhørende lærlingplasser være en sterk pådriver for at ungdom faktisk velger å bosette seg på Fosen.

Den 16. februar møtes hovedutvalget for utdanning for å levere sin innstilling til fylkestinget, som tar den endelige avgjørelsen om flyfaglinjen den 9. mars. Vi forventer at flertallet, og spesielt Trøndelag Arbeiderparti og Trøndelag Senterparti, tar den eneste riktige beslutningen. Flyfaglinje ved Fosen videregående skole er den eneste naturlige, og ikke minst nødvendige, beslutningen for å sikre behovet for fagfolk i Luftforsvaret i Trøndelag.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå