Parlamentarismen er død. Leve parlamentarismen

Trygve Bragstad og Høyre mener velgerne har krav på å få vite hva Ap og de andre partiene mener om parlametarisme i god tid før valget i 2023. Nå mener Bragstad at han har fått et svar.  Foto: Håvard Jensen

Saken oppdateres.

Etter at jeg 6. januar hadde en kronikk om Trondheim kommune bør innføre parlamentarisme, har jeg fått tre tilsvar fra politiske kolleger. Før jeg kommenterer dem, kan vi fastslå at parlamentarismen er stein død i Trondheim, og vi trenger ikke bruke tid på den før valget 2023.

LES OGSÅ:

Mest oppsiktsvekkende av svarene er Arbeiderpartiets ordfører Rita Ottervik og gruppeleder Roar Aas. De fortsetter å forsvare at Arbeiderpartiet skal lage en modell etter valget. Det skal de kun gjøre sammen med samarbeidspartnerne hvis de vinner valget. Verre er det at de ikke vil vise velgerne løsningen før valget. Ap´s tilnærmingen setter bom for parlamentarisme i Trondheim, siden Ap aldri får flertall for parlamentarisme på denne måten. Ottervik og Aas skriver at jeg ikke vil gi alle partiene reell medvirkning i prosessen. Hvis de leser kronikken min en gang til, vil de se jeg sier at alle partier, inkludert motstanderne av parlamentarisme, må få innflytelse på modellen.

LES OGSÅ: Vil Ap ha byregjering, må de gjøre mer

SVs Silje Salomonsen og Ottar Michelsen tar i sitt svar opp manglende åpenhet i et parlamentarisk system. Dette er en relevant innvending. Utfordringen med SVs tilnærming er at de tillegger meg alle ulemper med åpenhet i parlamentarisk system. Da glemmer SV at det er jeg og Høyre som de siste årene har kjempet for mer åpenhet og transparens i Trondheim kommune. SV har flere ganger stemt mot.

LES OGSÅ: Vi trenger ingen ny styringsform i Trondheim

Det er Høyre som har fremmet forslag om at kommuneadvokatens notater skal være offentlige, at rådhuset skal være åpent for pressen, at komitémøtene skal være tilgjengelig for alle gjennom direkte overføring. Høyre har tatt oppgjør med samrøre bak lukkede dører, og presset på for mer åpenhet rundt budsjettet og i Miljøpakken. Åpenhet er uavhengig av modell.

I en forhandlingssituasjon om parlamentarisme ville Høyre stilt krav om at alt av dokumenter som ikke er taushetsbelagt eller som uttrykkelig skal unntas offentlighet, skal være offentlig og fritt tilgjengelig uten søknadsprosedyrer.

Venstres Erling Moe og Sp´s Marte Løvik har i sitt svar relevante motforestillinger mot parlamentarisme. Jeg vil imidlertid protestere på påstanden om at jeg er nedsettende til konsensusmodell. Det vil si at man i formannskapsmodellen finner skiftende flertall over tid. Problemet jeg har påpekt, er at dagens rødgrønne flertall ikke praktiserer konsensusmodell. Verken når det gjelder vesentlig politikk, konstituering, fordeling av representasjonsoppdrag, plassering av partiene på kommunens hjemmeside eller noe annet.

Mitt formål med kronikken var å få avklart om det er realistisk å få til parlamentarisme i 2023. Det har jeg lyktes med: Ordførerens mangel på konsensusstyre i formannskapsmodellen gjør at det ikke blir parlamentarisme.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå