Herlige Flatåsen!

Turfolket, hundeluftere og andre som ønsker å bruke bena, må gå ut i en sterkt trafikkert veibane, skriver innleggsforfatteren.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

Hvorfor? Jo, av mange grunner, men ikke minst fordi den grenser mot Granåsen og Bymarka, med VM-preparerte skiløyper om vinteren, med fossekallen og bever i Leirelva og med bade og kanopadling i Leirsjøen om sommeren. Alt sammen i gangavstand fra boligområdet. Ikke rart at utbyggerne på Nordre Flatås regner med stor etterspørsel på de nærmere 500 nye boenhetene der.


To nye bydelssentrum kan få nesten 500 nye boliger i Trondheim

Bystyret vedtok torsdag planer som blant annet inkluderer 230 nye boliger på Risvollan og 256 nye boliger på Saupstad.


Men slik planene er tenkt nå, vil nok mange av dem som kjøper bolig på Nordre Flatås føle seg lurt. Den planlagte gangveien som skulle føre ut i Bymarka, stopper nå brått ved Høgreina bussholdeplass. Deretter må turfolket, hundeluftere og andre som ønsker å bruke bena, gå ut i en sterkt trafikkert veibane, eller eventuelt ta en lang omvei inne imellom alle rekkehusene på Høgreina.

Høgreina ble allerede i utredningen for utbyggingen av Nordre Flatås karakterisert som trafikkfarlig. Det er Høgreina som leder til «Hesteveien», som fører til Leirbrua og Bymarka. Og det farligste punktet ligger akkurat i svingen før man får hastet seg inn på Hesteveien. Ganske enkelt fordi svingen er uoversiktlig og med feil dosering. Det er her turfolket fra Nordre Flatås kommer til å gå på vei til marka. Lav ulykkesstatistikk, ja vel, men den trafikale nullvisjonen bygger ikke på statistikk. Den forsøker å gjøre noe for å forhindre ethvert dødsfall. Det ene kan fort komme her.Under «rekkefølgekrav» i kommunens vedtak fra 06.09.2021 heter det følgende: «Adkomstveger, fortau og gang- og sykkelveger skal bygges ut samtidig med bebyggelse i tilgrensende felt, og skal være ferdig opparbeidet i henhold til godkjente planer før den aktuelle tilgrensende boligbebyggelsen kan tas i bruk», (§8.2). Med de planene som gjelder nå, blir denne formuleringen en bløff. Fullverdig gang- og sykkelvei blir rett og slett ikke realisert.

Her må Trondheim kommune og utbyggerne ta grep i fellesskap og realisere denne gangveien langs hele Høgreina. Det dreier seg om noen få hundre meter. Når den er på plass, får man ikke bare en trafikksikker turvei til Bymarka, men også adgang til en av Trondheims aller beste utsiktspunkter. Da blir det ikke bare turfolket som kommer til å bruke bena, men sannsynligvis de fleste av beboerne her.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå