Det går i feil retning med Ap og Sp i regjering!

Innleggsforfatteren mener regjeringsskiftet ikke har gitt Trøndelag det løftet Jonas Gahr Støre og hans regjering lovte før valget..  Foto: NTB

Saken oppdateres.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har nå styrt landet i noen måneder. Det har vært en tid preget av kriser og uforutsette hendelser. Men det har også vært en tid der deres valg er dårlig nytt for oss som er mest opptatt av fremtiden.


Slik skal de spare milliarder: - Dette gjør vondt for mange

Her fjerner de det ene hjertebarnet etter det andre. Mange er veldig skuffet når NTNU og Statsbygg kutter i campusplanene.


Under mantraet «nå er det vanlige folks tur» – helst vanlige folk i distriktene, inntok de rødgrønne regjeringskontorene. Det er vel ingen overdrivelse å si at det var skapt en forventning knyttet til regjeringsskiftet. Alt skulle bli til det bedre, noen superrikinger skulle riktignok tas, men landet skulle få en «ny vår» med vekst og velstand.

Det er enda tidlig å trekke klare konklusjoner. Vi ser imidlertid konturene av hvilken retning dette tar. Trøndelag beskrives av enkelte som et Norge i miniatyr. Vi har fjell og fjord. Vi har kompetanse basert på skolegang, og vitale og levekraftige primærnæringer. Når regjeringen staker ut sin retning, er det vanskelig å se at det blir til det bedre, ei heller i Trøndelag.


Sp-Arnstad vil nedskalere E6-utbygging: - Billigere å bygge for 90 km/t enn 110

Når staten må spare penger, er 110 km/t gjennom Innherred, en av tingene som må nedskaleres. Det mener Sps Marit Arnstad.


Det som skulle være en stor satsing på NTNU med nytt Campus, har nå blitt til et prosjekt med fokus på hvor lite kan vi investere. Det er også skapt usikkerhet om finansieringen av Ocean Space Centre og forskningsmiljøene knyttet til senteret. Regjeringen Solberg hadde klare føringer for NTNU og forskning. Dette ser vi nå brytes ned, og det er vanskelig å se noe visjonært i det som nå kommuniseres fra regjeringen.

Nå er bekymringen at det bygges en for god E6, og fokus er på hvor lav fartsgrense vi kan ha. Solberg så viktigheten av en E6 som faktisk binder landet sammen, og som sikrer folk og næringsliv en trygg og god ferdselsåre. Der Solberg gjennomførte en regelendring som ga havbrukskommunene kompensasjon i form av blant annet havbruksfondet, satses det nå på økt beskatning av lokale eierinteresser.I stedet for en satsing på havvind som gjør at vi skaper en ny næring, utnytter norsk industri sine fortrinn og tjener penger, får vi en puslete satsing og en liten investering. Til alt overmål skal vi kun produsere til oss selv. Slike visjoner skaper ikke industriarbeidsplasser i Trøndelag.

I de eksemplene jeg beskriver over, ser vi det største skillet i politisk retning mellom Solberg og Støre. Solbergregjeringen satset på næringsliv, infrastruktur, utdanning og forskning – det som er viktig for at Norge fortsatt skal være en velferdsstat i fremtiden. Nå satses det på å bruke de store pengene på offentlige løsninger og økte offentlige utgifter.

Ambisjonene om et skikkelig NTNU, et grunnlag for å utvikle Norge som verdensledende innen maritim forskning, samferdsel/veier for fremtiden og en utvikling av industrien gjennom blant annet havvind, skaleres ned. I stedet får vi «lensmann i alle kommuner», sorenskrivere ved hver tingrett, skattepenger fra distriktene til statskassa og veier med lav fartsgrense. Vi ser at Trøndelag taper på mange viktige områder. Det bør bekymre. Vi kan ikke leve bare av offentlig sektor og økte skatter.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe


På forsiden nå