Hvorfor frykter Taliban kvinner?

Portrett av den afghanske aktivisten Sonia Ahmadi.  Foto: David Engmo

Saken oppdateres.

I Afghanistan har terroristgruppen Taliban, siden maktovertakelsen i august 2021, kommet med stadig nye innstramminger i kvinners rettigheter. Jenter over 6. trinn har ikke fått lov til å gå på skole i de siste ni månedene. Dørene til jenteskolene ble stengt samme dag som Taliban hadde lovet å åpne dem. Kvinner i offentlige stillinger har ikke fått lov å gå på jobb, og i noen deler av landet har det vært forbudt 1for kvinner å reise alene. Nylig har Taliban annonsert påbud for bruk av det heldekkende plagget burka. I årene 1996-2001, da Taliban regjerte landet for første gang, var kvinner tvunget til å bruke burka hver gang de forlot hjemmet. De som ikke gjorde det, ble pisket og straffet på en brutal måte. Taliban prøver igjen hardt å begrense kvinner, deres frihet, og deltakelse i samfunnet. Men hvorfor er det slik? Hvorfor frykter de kvinner?


Mørkemenn i Afghanistan viser sitt sanne ansikt

Kvinnenes situasjon går fra vondt til verre i Afghanistan.


Det desperate forsøket på å tilintetgjøre jenter og kvinner fratar afghanske kvinner muligheten til å være selvstendige, kritiske og skapende mennesker. De mister muligheten til å ha en stemme, kritisere, skape endring, bygge opp gode samfunn og rette opp feil fra myndighetene.

Å utestenge kvinner fra politikk, økonomi og det sosiale liv vil garantere at det ikke blir noe samfunnsendring og noe kritikk fra halvparten av befolkningen. For Taliban er dette en seier! Taliban ønsker en "taus kultur”, som den brasilianske filosofen Paulo Friere beskriver det. En kultur der alle aksepterer situasjonen slik som den er uten å motstå eller prøve å forandre noe. Talibans påstand om at “Islam sier slik”, “Dette står i boken” “Gud gir mat!” er forsøk på å rettferdiggjøre en slik kultur: der folk aksepterer det som skjer med dem og at det ikke er noe som gjøres med det!Dette er farlig ikke bare fordi de fratar afghanske kvinner deres grunnleggende menneskerettigheter, men også fordi de prøver å lamme halvparten av samfunnet. Taliban mener at kvinner som ikke dekker ansiktet provoserer menn. Derfor er det kvinners ansvar til å dekke seg slik at menn ikke blir provosert! Det gjør kvinner til objekter, og ikke selvstendige mennesker som kan ta avgjørelser, mene noe, skape endring, lede og kreve sine rettigheter. De frykter kvinner fordi de vet at utdannede og selvstendige kvinner aldri kommer til å tie om deres brutale og umenneskelige behandling av afghanere. Helt siden deres overtakelse, har den eneste gruppen som har turt å protestere mot Taliban vært afghanske kvinner. De har protestert med livet som innsats. Taliban har arrestert, torturert og drept dem, men de har ikke tiet! Derfor frykter Taliban kvinner.


Sonia vil stille krav til Taliban: - Kvinners menneskerettigheter krenkes daglig

Den afghanske kvinneaktivisten Sonia Ahmadi, bosatt i Trondheim, mener Talibans norgesbesøk er en mulighet til å stille krav. Mandag drar hun til Oslo.


Det viktigste spørsmålet blir da: Er det noe vi kan gjøre?

Det å bekjempe sult er viktig, og det enda viktigere er å kjempe for afghanske kvinners rettigheter. De fortjener å ta en utdanning, å kle seg slik de vil og å være selvstendige mennesker med rettigheter. Jeg har selv opplevd livet under Taliban og har blitt straffet for å ikke ha brukt burka selv om jeg var et lite barn. Men da jeg fikk muligheten til å utvikle meg, så blomstret jeg med full fart, tok høyere utdanning, fikk en jobb, ble økonomisk selvstendig og startet jobben med å kjempe for kvinners rettigheter.

Vi har alle et ansvar overfor afghanske kvinner. De har en sterk vilje til å skape endring i sitt land. I dag har vesten skiftet fokuset til konflikten i Ukraina, men vi kan ikke glemme afghanske kvinner. Vi må stå sammen med dem og legge press på myndighetene, det internasjonale samfunnet og Taliban for å stoppe denne farlige og umenneskelige utviklingen i Afghanistan. Afghanske kvinner fortjener det! De fortjener å ha alle de rettighetene som mange i vestlige land tar for gitt: retten til å ta en utdanning, jobbe, delta i samfunnet, kle seg slik man ønsker og å bevege seg fritt uten frykt for å bli straffet!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå