Sørg for at arbeidsgiveren din lager kompetanseplaner

Arbeidsplassen må styrkes som læringsarena og alle arbeidstakere må få tilgang på kompetanseutvikling, skriver innleggsforfatteren.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

En av de største gledene jeg har som barne- og ungdomsarbeider, er å kunne få jobbe med unge mennesker. Unge som trenger tilrettelegging, motivasjon, omsorg og inspirasjon. De jeg jobber for, har behov for noen som har kunnskap om diagnoser, lidelser og kan legge til rette for fremtidige behov. Behov som endrer seg over tid. Behov som kan være noe helt annet neste år enn hva de er nå. Det hviler et sterkt ansvar på meg som yrkesutøver å kunne yte riktig omsorg og gi nødvendig helsehjelp.Det er ingen selvfølge at jeg har riktig kompetanse til å kunne gjøre en god jobb i møte med mennesker. Den kompetansen jeg hadde da jeg gikk fra skolebenken for snart ti år siden, begynner allerede å bli utdatert på flere områder. Slik er det ikke bare for meg, men i alle yrker, enten du jobber i ambulanse, med IKT eller er brannmann. Derfor mener vi i Delta Ung at du og jeg fortjener å ha kompetanseplaner og at det må satses på de ansatte.

Arbeidsplassen må styrkes som læringsarena og alle arbeidstakere må få tilgang på kompetanseutvikling. Dette er helt essensielt for å sikre at arbeidstakere føler seg relevante i arbeidslivet og forblir attraktive. Delta Ung mener at alle må få muligheten til å heve sin kompetanse gjennom hele sitt livsløp, og at en nasjonal langtidsplan for livslang læring må prioriteres.Delta vil jobbe for at det etableres et kollektivt kompetansefond som skal være med å finansiere deler av utviklingen din. Det gir en reell mulighet for at arbeidsgiver får et handlingsrom til å investeres i din kompetanseutvikling. Disponeringen av dette kompetansefondet bør skje igjennom partssamarbeidet på arbeidsplassen.

Jeg vil være den beste barne- og ungdomsarbeideren for de jeg jobber for på min arbeidsplass. Da trenger jeg og andre muligheten til å utvikle oss kontinuerlig til å bli den beste utgaven av oss selv. Arbeidsgiver må satse på kompetanseutvikling!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå