Takk til Unge Høyre for å sette sex på timeplanen

Vi gir honnør til Unge Høyre for at de har satt forebyggende arbeid og seksualundervisning på dagsorden, skriver Innleggsforfatterne.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

Nok. Trondheim Senter mot seksuelle overgrep er enig i at tallene for seksuelle overgrep er altfor høye. Derfor er vi takknemlig for at denne diskusjonen ble tatt opp fra Unge Høyre i debattinnlegget «Forebygg overgrep ved hjelp av bedre seksualundervisning» den 4. mai. Vi er også enige i at seksualundervisning som den er nå er, er for lite, skjer for sent, og ikke har nok fokus på seksualitetens mangfoldighet, som ble påpekt i innlegget.

Nok. Trondheim er et tverrfaglig, gratis og lavterskel hjelpetilbud til utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende. Vi er også en fagressurs som tilbyr undervisning og veiledning. Kroppen min og meg er et forebyggende program mot seksuelle overgrep for elever i barne- og ungdomsskolen


Russ 2017:

- Sex er noe man er enig om

- Guttene er ganske greie og vi snakker om sex både på vorspiel og i kantina, sier Amalie Grimstvedt (18). - Sex skal være med samtykke fra dem som er med på det. Og det skal være sikker sex med kondom, legger Maria Haugen (19) til.


Nok. Trondheim har utviklet det forebyggende programmet «Kroppen min og meg» på oppdrag av Trondheim kommune i 2011.«Kroppen min og meg» ble utviklet med bakgrunn i Trondheim kommunes handlingsplan mot seksuelle overgrep overfor barn og unge. Programmet omfatter ikke bare sex mellom kvinner og menn eller bruk av prevensjon som ble påpekt i innlegget om dagens seksualundervisning, men tar for seg temaer som kropp, seksualitet, grenser og samtykke, nettbruk og porno, og gode, vonde og ulovlige berøringer og hemmeligheter. Programmet er blitt brukt på barne- og ungdomsskolen, og er tilpasset alle klassetrinn.


Nytt verktøy i skolen:

Overgrep mellom barn er vanligere enn mange tror

Mellom 30-50 % av alle seksuelle overgrep mot barn og unge utføres av andre barn under 18 år. - Vi vet at dette også skjer i skolen. Det er en del av jobben vår å møte det, sier lærerne ved Brundalen skole.


Vi støtter utsagnene i debattinnlegget at lærerutdanningen er mangelfull når det gjelder dette temaet. Som det ble poengtert i innlegget, skal seksualundervisning likestilles med andre temaer. Det ble også nevnt at etterutdanning eller kurs kan være en løsning for ferdigutdannede lærere for å gi kompetansen for å gjennomføre en trygg og mangfoldig seksualundervisning.

Derfor utviklet Nok. Trondheim for et par år siden et implementeringskurs for skoleansatte. Målsettingen med implementeringskurset er å gi skoleansatte kunnskap og ferdighetstrening, slik at skoleansatte føler seg tryggere og mer komfortable med å snakke om disse temaer, og i tillegg gi mer kompetanse til å fange opp signaler og symptomer på seksuelle overgrep. Implementeringskurset skal sørge for at programmet blir gjennomført årlig og på flere trinn. Dette kan skje med å etablere en ressursgruppe på skolen som tar ansvar for implementering og gjennomføring.

I debattinnlegget ble det poengtert at mange lærere opplever seksualundervisning som ukomfortabelt. I tilbakemeldingene fra skoleansatte som har gjennomført implementeringskurset, forteller de at det var enklere enn de trodde å snakke om seksualitet på en trygg måte. Vi gir honnør til Unge Høyre for at de har satt forebyggende arbeid på dagsorden!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Linnvigdis Fagerviket, faglig veileder, Oddbjørn Rystad og Andrea Kessler i NOK. Trondheim Senter mot seksuelle overgrep. 
        
            (Foto: Privat)

Linnvigdis Fagerviket, faglig veileder, Oddbjørn Rystad og Andrea Kessler i NOK. Trondheim Senter mot seksuelle overgrep.  Foto: Privat

På forsiden nå