Enig i at trondheimsskolen er underfinansiert

Skoleledere/styrere må få handlingsrom og ressurser til å prioritere barnehagenes og skolenes primæroppgaver, skriver Skolelederforbundet.  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Skolelederforbundet har i flere leserinnlegg den siste tiden poengtert trondheimsskolens behov for mer ressurser og skolelederes behov for et større handlingsrom. Dette blir eksemplifisert av rektor på Sverresborg når han presenterer tall fra egen skole.


Slik har Ottervik hatt for vane å gjøre i møte med kritikk

Det har i lang tid blitt advart mot at trondheimsskolen er underfinansiert.


Samtidig vet vi at en lederkrise kan være i emning fordi mange avdelingsledere rapporterer at de ikke ønsker å bli rektorer. Hvorfor? Kan det være fordi man ikke ønsker ansvaret forhandlingsrommet (lovbruddsrommet?) som presenteres fra Sverresborg, som ledere i barnehage og skole kan kjenne seg igjen i?

Lojaliteten til budsjettet og skvisen man står imellom å overholde budsjett og imøtekomme krav og forventninger, er rett og slett for stor. Skoleledere/styrere må få handlingsrom og ressurser til å prioritere barnehagenes og skolenes primæroppgaver, samtidig som man driver innovative prosesser og skoleutvikling til beste for våre barn og elever.


- Det ryster meg at Trondheims-politikerne ikke har skjønt dette før

- Det er positivt at politikere i posisjon erkjenner virkelighetsbeskrivelsen til rektor Cato Høve, men det ryster meg at de ikke har skjønt det før.


Skolelederforbundet har derfor gjentatte ganger bedt om at politisk nivå har et langsiktig perspektiv, og at de prioriterer ressurser til skolen. Rektorer og barnehageledere blir stadig utfordret på å løse sine oppgaver mer effektivt innenfor rammene. Eksempelvis viser tall fra ASSS-kommunene at Trondheim bruker 96 012 kroner per elev. Gjennomsnittlig sum per elev er 101 278 kroner, og Oslo bruker 111 780 kroner per elev.

Hvorfor drifter Trondheim kommune skolene mer kostnadseffektiv enn andre kommuner? 5 000 kroner ekstra per elev ville representert et betydelig forbedret handlingsrom for skolelederne i kommunen! Kommunens resultater på elevundersøkelsen tyder samtidig på at Trondheim burde ligge over gjennomsnittet på ASSS!

Skolelederforbundet er kjent med at skolene er i ulike økonomiske situasjoner, og at tallene ikke er like for alle, men vi er likevel generelt bekymret for at kommunen bruker under gjennomsnittet per elev sammenlignet med kommuner i ASSS. Det må det snakkes høyt om, og vi er overrasket over at politisk nivå synes å være ukjent med dette.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå