Utsettelse er en gavepakke for framtidsrettet investering

For alle som ønsker et nedskalert, realitetsorientert, framtidsrettet, faglig forankret, bærekraftig og godt prosjekt, er denne utsettelsen en gavepakke, skriver debattanten.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

Erling Moe omtaler torsdag utsettelsen av Ocean Space Centre som en skandale, og andre lokalpolitikere og andre aktører står i kø for å fortelle hvor ille denne avgjørelsen er. Nei, utsettelse er ingen skandale, det er ikke ille. Hvis både politikere og ledelsen i NTNU og Sintef hadde lyttet til det som er blitt sagt om dette prosjektet, hadde ikke dette skjedd. Dette har skjedd på grunn av ønskedrømmer, stormannsgalskap og et prosjekt uten bakkekontakt.Det som er skandale, er at prosjektet ikke aksepterte den realitetsorienterte konklusjonen fra KS1-rapporten fra 2017. Det er skandale hvordan Sintef ønsket større og flottere bygg og laboratorier, uten at det var faglig forankret. Det er skandale hvordan rehabilitering ble byttet ut med grandiose nybygg, basert på en reviderte KS-rapport med manglende dokumentasjon og løse påstander, og at dette ikke er blitt gått etter i sømmene.

Det er skandale hvordan et gigaprosjekt er blitt presset gjennom uten faglig forankring, der det verdensledende fagmiljøet som det så ofte er blitt referert til, er blitt kjørt på sidelinjen og deres kritikk og bekymringer er blitt ignorert. Det er også skandale hvor lite både sentrale myndigheter og lokalpolitikere har lyttet til advarsler og innspill både fra fagmiljø og naboer, og dermed latt seg styre av de med makt og posisjon.


Skal vi snakke saklig og etterrettelig om Ocean Space, Tjora?

NTNU-styremedlem og professor Aksel Tjora og tidligere Marintek-direktør Oddvar Aam har forsøkt å ramme mine og andres tilsvar til kritikk av Ocean Space Center (OSC). De hevder vi er drevet av henholdsvis «prestisje, lojalitetsbindinger og manglende mot» og «frykt».


Hvis man hadde gått for den riktige løsningen, basert på den realitetsorienterte KS1-rapporten, ville Marinteknisk Senter blitt rehabilitert (for det er jo faktisk det dette prosjektet handler om), og prislappen ville vært flere milliarder lavere. Byggestart ville etter all sannsynlighet ikke blitt utsatt, og de som underviser og forsker på Tyholt, ville fått de fasilitetene de mener er best egnet for framtidens behov. Å høre på ledere og politikere som ikke kjenner fagområdet og vet hva de snakker om, uttale seg om fagområdets behov, er selsomt.

Jeg har tidligere advart om prosjektets svakheter og enorme risiko. Denne utsettelsen må ledelsen i NTNU og Sintef ta på sin egen kappe, fordi de ikke har lyttet til sine egne fageksperter som kjenner behovene best. I stedet har de kjørt fram et svindyrt prosjekt bare fordi de har ønsket å skvise mest mulig ut av både tomten på Tyholt og statskassen.

LES OGSÅ: Demokratiske verdier står på spill

For alle som ønsker et nedskalert, realitetsorientert, framtidsrettet, faglig forankret, bærekraftig og godt prosjekt, er denne utsettelsen en gavepakke. Det gir et mulighetsrom for tenkepause, dialog og medvirkning fra alle interessenter, og forhåpentligvis en ny og bedre kurs. Det voldsomme fokuset på å bygge store flotte bygninger på Tyholt både tilslører og erstatter det som er viktigst: det er mennesker som skaper kunnskap og framskritt. Begynn i det minste med å lytte til dem det angår, hvis man skal lykkes med et prosjekt.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå