Gatetun til besvær

Den stadig økende sykkeltrafikken gjennom Bakklandstorget skjer i strid med bestemmelsen, skriver debattanten.  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

På Bakklandet er strekningen fra Bakklandstorget til bommen ved Nygata skiltet som gatetun. Første punkt om gatetun i Vegvesenets skilthåndbok sier klart og tydelig: «Området skal ikke ha gjennomgangstrafikk.» Dette gjelder både biler og sykler. For bilenes del er kravet oppfylt i og med bommen. Den stadig økende sykkeltrafikken, derimot, skjer i strid med bestemmelsen. Og med kommunens velsignelse: Strekningen er en av hovedsykkelrutene gjennom byen. Mange fotgjengere er redde.Derfor vil jeg gjerne ha svar på følgende spørsmål: Er kommunen klar over at samme strekning ifølge regelverket ikke kan være både gatetun og hovedsykkelrute hvis ikke syklistene står av syklene og går gjennom gatetunet? (Noe som i parentes bemerket tar 90 sekunder. Jeg har testet.)Er kombinasjonen gatetun/hovedsykkelrute noe kommunen har vedtatt med åpne øyne, eller beror det på en lapsus? Jeg forutsetter at det ikke er aktuelt å oppheve statusen som gatetun. Siste spørsmål blir derfor: Hvilke tiltak planlegger kommunen for å få syklistene til å gå den aktuelle strekningen, og når tenkes de iverksatt?

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå